ข้อมูลหุ้น CPH

บริษัท บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
โทรศัพท์ 0-2455-0300-9
โทรสาร 0-2455-0358-9
เว๊บไซต์ www.castlepeak.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน