คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CPH

บริษัท บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
โทรศัพท์ 0-2455-0300-9
โทรสาร 0-2455-0358-9
เว๊บไซต์ www.castlepeak.co.th
ราคาหุ้น 3.28
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 40,000,162
No. ShareHolder (CPH) วันที่ 13/03/20 วันที่ 18/03/19 วันที่ 19/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย บุญชู พงษ์เฉลิม11,880,04829.70% 11,880,04829.70% 11,880,04829.70%
2น.ส. วณี เต็มพิทยาคม3,400,0008.50% 3,400,0008.50% 3,400,0008.50%
3นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ2,341,7005.85% (-2.03)3,151,6007.88% (-0.01)3,157,2007.89%
4น.ส. กรรณกร จิรายุทธเจริญสุข1,972,0004.93% 1,972,0004.93% 1,972,0004.93%
5น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ1,825,2004.56% 1,823,2004.56% (+0.19)1,747,7004.37%
6น.ส. วินิดา กุลสมภพ1,659,9004.15% 1,659,9004.15% 1,659,9004.15%
7นาย พงษ์ชัย พงษ์เฉลิม1,600,0004.00% 1,600,0004.00% 1,600,0004.00%
8นาย อุดมศักดิ์ โชติวิจิตร1,453,4003.63% 1,453,4003.63% 1,453,4003.63%
9น.ส. เบญจภรณ์ ลิ้มเจริญเงิน1,400,0003.50% 1,400,0003.50% 1,400,0003.50%
10นาย ภูศักดิ์ พงษ์เฉลิม1,259,6003.15% 1,259,6003.15% 1,259,6003.15%
11น.ส. พัชมน จิรายุทธเจริญสุข1,251,5333.13% 1,251,5333.13% 1,251,5333.13%
12นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ840,0002.10% (+2.10)0 0
13นาย สมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษ761,5001.90% (+0.17)690,2001.73% (+1.73)0
14นาย ภูยส พงษ์เฉลิม650,0001.63% 650,0001.63% 650,0001.63%
15นาย ดิตพันธ์ จิราธิวัฒน์450,0001.13% (+1.13)0 0
16น.ส. สายสุณี สิทธิชัยวิเศษ400,0001.00% 400,0001.00% 400,0001.00%
17น.ส. มยุรี พงษ์เฉลิม322,5280.81% 322,5280.81% (-0.08)357,9300.89%
18นาย สุชาติ หวังสว่างกุล316,8000.79% 316,8000.79% 316,8000.79%
19นาย ประกาศิต ชูใจ240,0000.60% (+0.60)0 0
20นาย ณธีนนท์ ชัยสถาพร225,0000.56% 225,0000.56% 225,0000.56%
21น.ส. ญดาณัฏ โชติวิจิตร212,2000.53% 212,2000.53% 210,5000.53%
22นาง นภัสศรณ์ โชติธนาจิราวัชร์208,1320.52% 208,1320.52% (-0.07)237,7320.59%
23นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์0 (-0.78)313,5000.78% 313,5000.78%
24นาย สุนทร สิทธิโชคตระกูล0 (-0.65)258,4000.65% (+0.65)0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง