คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CPF

บริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15, 313 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2766-8000
โทรสาร 0-2638-2942
เว๊บไซต์ www.cpfworldwide.com
ราคาหุ้น 29.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 8,611,718,969
No. ShareHolder (CPF) วันที่ 29/08/19 วันที่ 08/05/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด2,113,315,83524.54% 2,113,315,83524.54% 2,113,315,83524.54%
2UBS AG LONDON BRANCH882,749,10710.25% (+0.01)882,075,70210.24% (-0.04)885,646,70810.28%
3บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด787,319,9609.14% (+0.35)757,120,4608.79% 757,120,4608.79%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด774,520,7588.99% (+0.99)688,740,5348.00% (+1.65)546,971,1486.35%
5GIC PRIVATE LIMITED335,231,3323.89% (+0.24)314,403,6883.65% (-0.35)344,398,2584.00%
6สำนักงานประกันสังคม302,520,0003.51% (-0.41)337,261,0003.92% (+0.06)332,040,6003.86%
7บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)244,631,9282.84% 244,631,9282.84% 244,631,9282.84%
8STATE STREET EUROPE LIMITED200,202,7502.32% (+0.63)145,143,4561.69% (+0.42)109,047,7251.27%
9UBS AG HONG KONG BRANCH175,225,3732.03% (-0.01)175,293,3732.04% (+0.01)175,063,3732.03%
10WORTH ACCESS TRADING LIMITED145,922,2001.69% 145,922,2001.69% (-0.18)160,662,2001.87%
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED131,557,3521.53% (-0.01)132,224,8521.54% (+0.18)116,761,1231.36%
12บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)99,462,0001.16% 99,462,0001.16% 99,462,0001.16%
13KGI ASIA LIMITED76,800,0000.89% 76,800,0000.89% 76,800,0000.89%
14นาย ปริญญา เธียรวร54,000,0000.63% (-0.09)62,000,0000.72% (-0.30)87,600,0001.02%
15BNY MELLON NOMINEES LIMITED43,848,9300.51% (+0.51)0 (-0.56)48,388,2890.56%
16CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD0 (-0.71)61,540,0000.71% 61,540,0000.71%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง