คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CPF

บริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15, 313 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2766-8000
โทรสาร 0-2638-2942
เว๊บไซต์ www.cpfworldwide.com
ราคาหุ้น 30.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 8,609,681,479
No. ShareHolder (CPF) วันที่ 02/06/20 วันที่ 09/03/20 วันที่ 16/04/20 วันที่ 08/05/19 วันที่ 29/08/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด2,112,815,83524.54% 2,112,815,83524.54% 2,112,815,83524.54% 2,113,315,83524.54% 2,113,315,83524.54% 2,113,315,83524.54%
2UBS AG LONDON BRANCH867,482,53710.07% 867,149,73710.07% (-0.09)874,918,63710.16% (-0.08)882,075,70210.24% (-0.01)882,749,10710.25% (-0.03)885,646,70810.28%
3บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด725,320,2108.42% (-0.26)747,319,9608.68% (+0.26)725,320,2108.42% (-0.37)757,120,4608.79% (-0.35)787,319,9609.14% (+0.35)757,120,4608.79%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด679,214,4657.89% (-1.69)824,682,0109.58% (+1.55)691,338,2608.03% (+0.03)688,740,5348.00% (-0.99)774,520,7588.99% (+2.64)546,971,1486.35%
5GIC PRIVATE LIMITED274,714,9803.19% (-0.39)308,208,3403.58% (+0.35)278,443,5403.23% (-0.42)314,403,6883.65% (-0.24)335,231,3323.89% (-0.11)344,398,2584.00%
6สำนักงานประกันสังคม246,082,5002.86% (+0.37)214,634,5002.49% (-0.37)246,082,5002.86% (-1.06)337,261,0003.92% (+0.41)302,520,0003.51% (-0.35)332,040,6003.86%
7บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)244,631,9282.84% 244,631,9282.84% 244,631,9282.84% 244,631,9282.84% 244,631,9282.84% 244,631,9282.84%
8STATE STREET EUROPE LIMITED215,201,7052.50% (+0.18)199,408,6962.32% (-0.02)201,794,2882.34% (+0.65)145,143,4561.69% (-0.63)200,202,7502.32% (+1.05)109,047,7251.27%
9UBS AG HONG KONG BRANCH175,125,3732.03% 175,175,3732.03% 175,175,3732.03% (-0.01)175,293,3732.04% (+0.01)175,225,3732.03% 175,063,3732.03%
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED141,334,7521.64% (+0.08)134,634,5521.56% (-0.06)139,671,2521.62% (+0.08)132,224,8521.54% (+0.01)131,557,3521.53% (+0.17)116,761,1231.36%
11WORTH ACCESS TRADING LIMITED117,342,3001.36% 117,342,3001.36% 117,342,3001.36% (-0.33)145,922,2001.69% 145,922,2001.69% (-0.18)160,662,2001.87%
12บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)99,462,0001.16% 99,462,0001.16% 99,462,0001.16% 99,462,0001.16% 99,462,0001.16% 99,462,0001.16%
13KGI ASIA LIMITED76,800,0000.89% 76,800,0000.89% 76,800,0000.89% 76,800,0000.89% 76,800,0000.89% 76,800,0000.89%
14นาย ปริญญา เธียรวร55,300,0000.64% (-0.01)56,121,4000.65% (-0.03)58,800,0000.68% (-0.04)62,000,0000.72% (+0.09)54,000,0000.63% (-0.39)87,600,0001.02%
15CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD53,340,2500.62% (+0.62)0 (-0.62)53,340,2500.62% (-0.09)61,540,0000.71% (+0.71)0 (-0.71)61,540,0000.71%
16MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC45,168,7000.52% (+0.52)0 0 0 0 0
17STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY44,790,2880.52% (+0.52)0 0 0 0 0
18BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 0 0 (-0.51)43,848,9300.51% (-0.05)48,388,2890.56%
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)CPALL -บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)SET5,511,397,125
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง