คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CPALL

บริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2071-9000
โทรสาร 0-2071-8617
เว๊บไซต์ www.cpall.co.th
ราคาหุ้น 58.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 8,984,518,396
No. ShareHolder (CPALL) วันที่ 27/05/20 วันที่ 11/03/20 วันที่ 07/05/19 วันที่ 30/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด2,710,629,20030.17% (-0.91)2,791,624,70031.08% (+0.76)2,723,884,00030.32% (-0.18)2,739,595,20030.50%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด798,593,4308.89% (-1.17)903,751,44510.06% (+1.05)809,566,0159.01% (+1.41)682,656,0777.60%
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED563,479,3376.27% (-0.92)645,999,1777.19% (+0.15)632,696,9847.04% (-1.59)775,680,5178.63%
4STATE STREET EUROPE LIMITED327,178,0783.64% (+0.13)314,973,7363.51% (+0.15)302,028,1493.36% (-0.70)364,427,7064.06%
5สำนักงานประกันสังคม183,627,8002.04% (+0.32)154,747,5001.72% (+0.33)124,603,2001.39% (+0.56)74,496,9000.83%
6บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด180,000,0002.00% 180,000,0002.00% 180,000,0002.00% 180,000,0002.00%
7GIC PRIVATE LIMITED160,502,7001.79% (+0.03)157,778,2001.76% (+0.28)132,549,6411.48% (+0.36)100,180,3001.12%
8BNY MELLON NOMINEES LIMITED122,181,4171.36% (-0.34)153,114,1501.70% (+0.30)125,728,5411.40% (+0.56)75,368,4900.84%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED120,022,0971.34% (+0.06)114,859,4631.28% (-0.12)125,436,5301.40% (+0.25)103,394,0341.15%
10NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC101,965,7251.14% (+0.17)86,720,3530.97% (+0.11)77,416,0670.86% (-0.09)85,685,9210.95%
11บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)100,000,0001.11% 100,000,0001.11% 100,000,0001.11% 100,000,0001.11%
12นาย ปริญญา เธียรวร100,000,0001.11% 100,000,0001.11% 100,000,0001.11% (+0.33)70,000,0000.78%
13THE BANK OF NEW YORK MELLON95,724,0201.07% (+0.16)81,971,4230.91% (-0.24)103,375,5001.15% (+0.28)77,729,2090.87%
14บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)88,536,5000.99% (+0.99)0 0 0
15STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY85,661,4760.95% (+0.30)58,832,7700.65% (-0.06)63,429,8650.71% (+0.06)57,998,4870.65%
16SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC85,478,0550.95% (-0.21)104,324,3651.16% (-0.48)147,583,0921.64% (-0.37)180,157,6412.01%
17C.P. Foods International Limited83,000,0000.92% 83,000,0000.92% 83,000,0000.92% 83,000,0000.92%
18นาย นิติ โอสถานุเคราะห์79,430,1000.88% (+0.88)0 0 0
19AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 170,043,8000.78% 70,043,8000.78% (+0.78)0 0
20UBS AG LONDON BRANCH65,250,9560.73% (-0.01)66,816,0560.74% (-0.85)143,008,1581.59% (+0.24)120,892,7571.35%
21UBS AG HONG KONG BRANCH60,470,0000.67% 60,470,0000.67% 60,470,0000.67% 60,470,0000.67%
22บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด51,000,0000.57% 51,000,0000.57% 51,000,0000.57% (-0.85)127,900,0001.42%
23NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC48,012,1460.53% (+0.01)46,277,9030.52% (+0.52)0 0
24กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว46,890,8000.52% (+0.52)0 (-0.79)70,976,8000.79% (+0.05)66,749,8000.74%
25นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร45,000,0000.50% 45,000,0000.50% 45,000,0000.50% 45,000,0000.50%
26MACQUARIE EMERGING MARKETS ASIAN TRADING PTE.LIMITED0 (-0.53)47,407,5080.53% (+0.53)0 0
27AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P0 0 (-1.02)92,000,0001.02% 92,000,0001.02%
28นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล0 0 (-0.57)51,021,0000.57% (+0.57)0
29น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี0 0 (-0.53)47,305,5000.53% (+0.53)0
30N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 (-0.53)47,206,3800.53% (+0.53)0
31น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์0 0 0 (-0.89)80,000,0000.89%
32THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 0 0 (-0.86)76,916,0510.86%
33CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0 (-0.64)57,446,0070.64%
34นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี0 0 0 (-0.62)55,699,7000.62%
ซีพี ออลล์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)MAKRO -บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)SET72,190,148,650
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง