คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CPALL

บริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2071-9000
โทรสาร 0-2071-8617
เว๊บไซต์ www.cpall.co.th
ราคาหุ้น 71.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 8,983,786,280
No. ShareHolder (CPALL) วันที่ 07/05/19 วันที่ 30/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด2,723,884,00030.32% (-0.18)2,739,595,20030.50%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด809,566,0159.01% (+1.41)682,656,0777.60%
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED632,696,9847.04% (-1.59)775,680,5178.63%
4STATE STREET EUROPE LIMITED302,028,1493.36% (-0.70)364,427,7064.06%
5บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด180,000,0002.00% 180,000,0002.00%
6SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC147,583,0921.64% (-0.37)180,157,6412.01%
7UBS AG LONDON BRANCH143,008,1581.59% (+0.24)120,892,7571.35%
8GIC PRIVATE LIMITED132,549,6411.48% (+0.36)100,180,3001.12%
9BNY MELLON NOMINEES LIMITED125,728,5411.40% (+0.56)75,368,4900.84%
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED125,436,5301.40% (+0.25)103,394,0341.15%
11สำนักงานประกันสังคม124,603,2001.39% (+0.56)74,496,9000.83%
12THE BANK OF NEW YORK MELLON103,375,5001.15% (+0.28)77,729,2090.87%
13บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)100,000,0001.11% 100,000,0001.11%
14นาย ปริญญา เธียรวร100,000,0001.11% (+0.33)70,000,0000.78%
15AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P92,000,0001.02% 92,000,0001.02%
16C.P. Foods International Limited83,000,0000.92% 83,000,0000.92%
17NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC77,416,0670.86% (-0.09)85,685,9210.95%
18กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว70,976,8000.79% (+0.05)66,749,8000.74%
19STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY63,429,8650.71% (+0.06)57,998,4870.65%
20UBS AG HONG KONG BRANCH60,470,0000.67% 60,470,0000.67%
21นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล51,021,0000.57% (+0.57)0
22บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด51,000,0000.57% (-0.85)127,900,0001.42%
23น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี47,305,5000.53% (+0.53)0
24N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 147,206,3800.53% (+0.53)0
25นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร45,000,0000.50% 45,000,0000.50%
26น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์0 (-0.89)80,000,0000.89%
27THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 (-0.86)76,916,0510.86%
28CHASE NOMINEES LIMITED0 (-0.64)57,446,0070.64%
29นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี0 (-0.62)55,699,7000.62%
ซีพี ออลล์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)MAKRO -บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)SET66,250,452,875
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง