ข้อมูลหุ้น CPALL

บริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2071-9000
โทรสาร 0-2071-8617
เว๊บไซต์ www.cpall.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน