คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น COTTO

บริษัท บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ 0-2586-3286
โทรสาร 0-2587-0162
เว๊บไซต์ http://www.scgceramics.com
ราคาหุ้น 1.29
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,962,749,629
No. ShareHolder (COTTO) วันที่ 29/05/20 วันที่ 07/04/20 วันที่ 07/02/20 วันที่ 08/02/19 วันที่ 01/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด5,428,487,26291.04% 5,428,487,26291.04% 5,428,588,36291.04% 5,428,587,89391.04% (+91.04)0
2นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์108,608,8481.82% 108,608,8481.82% 108,608,8481.82% 108,608,8481.82% 108,608,8481.82%
3บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด0 0 0 0 (-91.04)5,428,587,89391.04%
4นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ0 0 0 0 (-0.41)24,211,5140.41%
5นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ0 0 0 0 (-0.27)15,891,1040.27%
6นาย สุจินต์ หวั่งหลี0 0 0 0 (-0.23)13,731,7080.23%
7นาย ประสิทธิ์ พฤกษาพรพงศ์0 0 0 0 (-0.23)13,484,4160.23%
8นางสาว ธนิดา โอปนายิกุล0 0 0 0 (-0.22)13,248,4980.22%
9นาง ศุลี โอปนายิกุล0 0 0 0 (-0.19)11,590,8690.19%
10นางสาว สุกัญญา โอปนายิกุล0 0 0 0 (-0.18)10,710,4540.18%
11นาย ชลิต โอปนายิกุล0 0 0 0 (-0.17)10,293,0410.17%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง