ข้อมูลหุ้น COTTO

บริษัท บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ 0-2586-3333
โทรสาร 0-2587-2118
เว๊บไซต์ http://www.scgceramics.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน