คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น COTTO

บริษัท บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ 0-2586-3333
โทรสาร 0-2587-2118
เว๊บไซต์ http://www.scgceramics.com
ราคาหุ้น 2.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,962,594,033
No. ShareHolder (COTTO) วันที่ 07/04/21 วันที่ 09/02/21 วันที่ 29/05/20 วันที่ 07/04/20 วันที่ 07/02/20 วันที่ 08/02/19 วันที่ 01/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด4,934,046,56282.75% (-7.00)5,351,214,86289.75% (-1.29)5,428,487,26291.04% 5,428,487,26291.04% 5,428,588,36291.04% 5,428,587,89391.04% (+91.04)0
2นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์108,608,8481.82% 108,608,8481.82% 108,608,8481.82% 108,608,8481.82% 108,608,8481.82% 108,608,8481.82% 108,608,8481.82%
3นาย บุญชัย พิพัฒนศิริกุล37,500,0000.63% (+0.63)0 0 0 0 0 0
4นาย สุรพงษ์ เล็กศรีสมพงษ์24,500,0000.41% (+0.19)13,068,0000.22% (+0.22)0 0 0 0 0
5กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ21,485,6090.36% 21,485,6090.36% (+0.36)0 0 0 0 0
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด17,090,1990.29% (+0.29)0 0 0 0 0 0
7นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ15,891,1040.27% 15,891,1040.27% (+0.27)0 0 0 0 (-0.27)15,891,1040.27%
8นาย ประสิทธิ์ พฤกษาพรพงศ์13,416,6160.23% 13,416,6160.23% (+0.23)0 0 0 0 (-0.23)13,484,4160.23%
9น.ส. ธนิดา โอปนายิกุล13,248,4980.22% 13,248,4980.22% (+0.22)0 0 0 0 0
10นาย สุจินต์ หวั่งหลี12,831,6230.22% 12,831,6230.22% (+0.22)0 0 0 0 (-0.23)13,731,7080.23%
11น.ส. สุกัญญา โอปนายิกุล0 (-0.18)10,710,4540.18% (+0.18)0 0 0 0 0
12นาย ชลิต โอปนายิกุล0 (-0.17)10,293,0410.17% (+0.17)0 0 0 0 (-0.17)10,293,0410.17%
13บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด0 0 0 0 0 0 (-91.04)5,428,587,89391.04%
14นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ0 0 0 0 0 0 (-0.41)24,211,5140.41%
15นางสาว ธนิดา โอปนายิกุล0 0 0 0 0 0 (-0.22)13,248,4980.22%
16นาง ศุลี โอปนายิกุล0 0 0 0 0 0 (-0.19)11,590,8690.19%
17นางสาว สุกัญญา โอปนายิกุล0 0 0 0 0 0 (-0.18)10,710,4540.18%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง