ข้อมูลหุ้น COM7

บริษัท บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2017-7777
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.comseven.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน