คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น COM7

บริษัท บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2017-7777
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.comseven.com
ราคาหุ้น 26.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,199,915,618
No. ShareHolder (COM7) วันที่ 08/05/19 วันที่ 03/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สุระ คณิตทวีกุล352,655,20029.39% 352,655,20029.39%
2นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี168,758,10014.06% (+7.55)78,143,7006.51%
3นาย บัญชา พันธุมโกมล70,956,3005.91% (+0.58)64,000,0005.33%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด69,226,3595.77% (+0.97)57,652,9374.80%
5น.ส. อารี ปรีชานุกูล50,600,0004.22% 50,600,0004.22%
6กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล33,246,4002.77% (+1.66)13,301,5001.11%
7นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย26,000,0002.17% (+0.07)25,150,0002.10%
8นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช17,840,0001.49% 17,840,0001.49%
9กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล17,828,7001.49% (+0.94)6,602,0000.55%
10น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี16,920,0001.41% (-0.05)17,570,0001.46%
11STATE STREET EUROPE LIMITED14,134,5661.18% (+1.18)0
12กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว14,036,8001.17% (+1.17)0
13น.ส. ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์10,000,0000.83% 10,000,0000.83%
14นาง ทัศนีย์ เอื้อตระกูล9,532,5000.79% (+0.19)7,177,5000.60%
15กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ9,045,9000.75% (+0.75)0
16นาย แสงทอง ศรีประกอบพร8,579,9000.71% (-0.11)9,781,1000.82%
17กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้7,938,8000.66% (+0.66)0
18นาย ภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย7,650,0000.64% (+0.01)7,550,0000.63%
19นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์7,600,0000.63% (-1.42)24,600,0002.05%
20นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร7,250,0000.60% 7,200,0000.60%
21กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้7,158,7000.60% (-0.15)8,956,7000.75%
22กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล6,703,4000.56% (+0.56)0
23นาย จิรายุ อุดมพรพฤฒิ6,130,0000.51% (-0.13)7,700,0000.64%
24กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้6,063,5000.51% (+0.51)0
25กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 (-0.90)10,854,0000.90%
26กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-0.72)8,590,3000.72%
27นาย พิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล0 (-0.67)8,007,9000.67%
28น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ0 (-0.63)7,600,0000.63%
29กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว0 (-0.58)6,947,8000.58%
30EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 (-0.51)6,118,4000.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง