คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น COM7

บริษัท บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2017-7777
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.comseven.com
ราคาหุ้น 18.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,199,915,618
No. ShareHolder (COM7) ข้อมูลประจำวันที่ 03/05/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1นาย สุระ คณิตทวีกุล352,655,20029.39%6,488,855,680-
2นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี78,143,7006.51%1,437,844,080-
3นาย บัญชา พันธุมโกมล64,000,0005.33%1,177,600,000-
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด57,652,9374.80%1,060,814,041-
5น.ส. อารี ปรีชานุกูล50,600,0004.22%931,040,000-
6นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย25,150,0002.10%462,760,000-
7นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์24,600,0002.05%452,640,000-
8นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช17,840,0001.49%328,256,000-
9น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี17,570,0001.46%323,288,000-
10กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล13,301,5001.11%244,747,600-
11กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3010,854,0000.90%199,713,600-
12น.ส. ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์10,000,0000.83%184,000,000-
13นาย แสงทอง ศรีประกอบพร9,781,1000.82%179,972,240-
14กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้8,956,7000.75%164,803,280-
15กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว8,590,3000.72%158,061,520-
16นาย พิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล8,007,9000.67%147,345,360-
17นาย จิรายุ อุดมพรพฤฒิ7,700,0000.64%141,680,000-
18น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ7,600,0000.63%139,840,000-
19นาย ภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย7,550,0000.63%138,920,000-
20นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร7,200,0000.60%132,480,000-
21นาง ทัศนีย์ เอื้อตระกูล7,177,5000.60%132,066,000-
22กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว6,947,8000.58%127,839,520-
23กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล6,602,0000.55%121,476,800-
24EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT6,118,4000.51%112,578,560-
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง