ข้อมูลหุ้น CMR

บริษัท บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ เลขที่ 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5399-9777
โทรสาร 0-5399-9799
เว๊บไซต์ http://www.lanna-hospital.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน