คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CMO

บริษัท บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
โทรศัพท์ 0-2088-3888
โทรสาร 0-2088-3857
เว๊บไซต์ http://www.cmo-group.com
ราคาหุ้น 0.91
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 255,413,743
No. ShareHolder (CMO) วันที่ 23/04/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 15/03/19 วันที่ 28/05/19 วันที่ 11/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์65,641,33225.70% (+0.43)64,548,93225.27% 64,548,93225.27% 64,548,93225.27% 64,548,93225.27%
2นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ41,206,30016.13% (-0.07)41,384,30016.20% (+0.67)39,670,00015.53% (-0.57)41,119,30016.10% (+0.57)39,670,00015.53%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด12,398,6964.85% 12,395,5964.85% (+0.22)11,836,2004.63% 11,822,7464.63% (+0.16)11,406,9254.47%
4นาย สมพล กุลเลิศประเสริฐ8,510,6023.33% 8,510,6023.33% (+0.08)8,314,5023.25% 8,314,5023.25% 8,314,5023.25%
5นาย วรชัย ศานติมงคลวิทย์6,975,3002.73% (-0.02)7,024,7002.75% (+0.11)6,755,7002.64% (+0.05)6,610,7002.59% (+0.12)6,300,7002.47%
6นาง ณัฏณ์ฑมณ ยงค์ธัญโรจน์6,870,3002.69% (+0.05)6,731,8002.64% (-0.19)7,240,0002.83% 7,240,0002.83% (+0.01)7,210,0002.82%
7นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต6,548,5002.56% (+1.00)3,989,7001.56% (+1.56)0 0 0
8น.ส. ปัทมา กุลเลิศประเสริฐ3,656,5851.43% 3,656,5851.43% 3,656,5851.43% 3,656,5851.43% 3,656,5851.43%
9นาย วีรยุทธ เอี่ยมสุทธิวัฒน์3,300,0001.29% 3,300,0001.29% (+0.13)2,970,0001.16% (-0.01)3,000,0001.17% (+0.27)2,300,0000.90%
10นาย วิโรจน์ ตั้งสถาพรพงษ์2,298,6000.90% 2,298,6000.90% (+0.04)2,186,7000.86% 2,200,0000.86% (+0.16)1,800,0000.70%
11นาย สุกิตติ์ ธรรมมงคล2,250,0000.88% 2,250,0000.88% (+0.06)2,102,0000.82% (+0.04)2,000,0000.78% (+0.27)1,300,0000.51%
12นาย เชิดชัย ธารทองวงศ์2,000,0000.78% (+0.08)1,800,0000.70% (+0.70)0 0 0
13นาย ประชา ชัยสุวรรณ1,961,6000.77% 1,961,6000.77% (+0.03)1,888,7000.74% (-0.03)1,961,6000.77% (+0.77)0
14นาย จตุรงค์ แสงทอง1,740,0000.68% 1,730,0000.68% (+0.06)1,580,0000.62% (-0.01)1,620,0000.63% (+0.05)1,480,0000.58%
15นาย อมรพงษ์ สูติกลางวิหาร1,682,1000.66% 1,682,1000.66% 1,682,1000.66% 1,682,1000.66% 1,682,1000.66%
16น.ส. สุพรรณ อึ้งรังษี1,625,2000.64% 1,625,2000.64% 1,625,0000.64% 1,625,0000.64% (+0.01)1,605,0000.63%
17นาย ไพโรจน์ อรุณภัทรสกุล1,574,5000.62% (+0.62)0 0 0 0
18น.ส. กิติยา เหล่าเศรษฐานันท์1,439,7000.56% 1,428,7000.56% (+0.56)0 (-0.60)1,531,2000.60% (+0.60)0
19นาง อรพรรณ ศานติมงคลวิทย์1,429,8000.56% (-0.01)1,462,4000.57% (+0.57)0 0 0
20นาย ศิวกร ด่านอุตรา0 (-1.64)4,200,9001.64% (+1.64)0 0 0
21นาย ชาญกิจ ยงปิยะกุล0 (-0.59)1,500,0000.59% 1,500,0000.59% 1,500,0000.59% 1,500,0000.59%
22นาย ณธีนนท์ ชัยสถาพร0 0 (-0.74)1,900,0000.74% 1,900,0000.74% 1,900,0000.74%
23น.ส. กนกรัตน์ พรมเถื่อน0 0 0 (-0.77)1,960,0000.77% (+0.77)0
24นาย พิชัย เหล่าเศรษฐานันท์0 0 0 0 (-0.75)1,914,2000.75%
25น.ส. สายชล จำนงค์ผล0 0 0 0 (-0.75)1,908,4000.75%
26นาย กิจจา ชัยวัฒนาธร0 0 0 0 (-0.55)1,400,0000.55%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง