ข้อมูลหุ้น CMC

บริษัท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ 0-2468-9000 และ 1172
โทรสาร 0-2460-2080
เว๊บไซต์ http://www.cmc.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน