ข้อมูลหุ้น CMAN

บริษัท บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ 195/11-12 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 10-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2661-9734
โทรสาร 0-2260-9176
เว๊บไซต์ www.chememan.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน