ข้อมูลหุ้น CM

บริษัท บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 149/34 ชั้น 3-4 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2238-4091, 0-2235-9934, 0-2634-0061-4
โทรสาร 0-2238-4090
เว๊บไซต์ www.cmfrozen.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน