คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CIMBT

บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 02-626-7000, 02-657-3000 กด 0, 02-638-8000
โทรสาร 02-657-3333
เว๊บไซต์ http://www.cimbthai.com
ราคาหุ้น 0.88
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 34,822,283,333
No. ShareHolder (CIMBT) วันที่ 22/04/21 วันที่ 10/03/21 วันที่ 08/05/20 วันที่ 10/04/20 วันที่ 11/03/19 วันที่ 19/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1CIMB BANK BERHARD33,021,971,28594.83% 33,021,971,28594.83% 33,021,971,28594.83% 33,021,971,28594.83% 33,021,971,28594.83% (+0.72)28,496,703,15994.11%
2BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE760,756,1472.18% 760,756,1472.18% 760,756,1472.18% 760,756,1472.18% 760,756,1472.18% (-0.33)760,756,1472.51%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด132,444,8360.38% (-0.03)142,677,9940.41% (+0.41)0 0 0 0
4นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์43,526,3820.13% 44,826,3820.13% (+0.13)0 0 0 0
5กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX28,095,0080.08% 28,839,8080.08% (+0.08)0 0 0 0
6นาย ประชา ชัยสุวรรณ26,728,1330.08% (+0.03)17,483,5330.05% (+0.05)0 0 0 0
7นาย สมชาติ นำศรีเจริญสุข14,684,8810.04% 14,684,8810.04% (+0.04)0 0 0 0
8นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ13,997,5910.04% 13,997,5910.04% (+0.04)0 0 0 0
9นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ11,761,7500.03% 11,761,7500.03% (+0.03)0 0 0 0
10กองทุนเปิด เค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร8,612,1000.02% (+0.02)0 0 0 0 0
11นาย อนันต์ รุ่งวิทยาคม0 (-0.04)13,554,9010.04% (+0.04)0 0 0 0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง