ข้อมูลหุ้น CIMBT

บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 02-626-7000, 02-657-3000 กด 0, 02-638-8000
โทรสาร 02-657-3333
เว๊บไซต์ http://www.cimbthai.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน