คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CI

บริษัท บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 10 เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2308-2020
โทรสาร 0-2308-2990
เว๊บไซต์ www.charnissara.com
ราคาหุ้น 1.51
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,066,421,265
No. ShareHolder (CI) วันที่ 11/03/21 วันที่ 08/05/20 วันที่ 12/03/20 วันที่ 07/05/19 วันที่ 26/11/18 วันที่ 08/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สงกรานต์ อิสสระ313,634,49429.41% 313,634,49429.41% 313,634,49429.41% 313,634,49429.41% (+0.03)261,362,07929.38% 261,362,07929.38%
2นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร250,533,90023.49% 250,533,90023.49% 250,533,90023.49% (+0.25)247,855,40023.24% (+0.64)201,048,80022.60% (+5.31)153,803,10017.29%
3บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด101,104,1059.48% 101,104,1059.48% 101,104,1059.48% 101,104,1059.48% (-1.48)97,554,10510.96% 97,554,10510.96%
4น.ส. กรัชเพชร อิสสระ40,857,6903.83% 40,857,6903.83% (+0.75)32,809,2183.08% 32,809,2183.08% (-0.61)32,809,2183.69% 32,809,2183.69%
5บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)22,167,7002.08% (+2.08)0 0 0 0 0
6บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)21,126,7601.98% 21,126,7601.98% 21,126,7601.98% 21,126,7601.98% (+1.98)0 0
7บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)21,126,7601.98% 21,126,7601.98% 21,126,7601.98% 21,126,7601.98% (+1.98)0 0
8นาย ดิฐวัฒน์ อิสสระ19,584,4541.84% 19,584,4541.84% 19,584,4541.84% 19,584,4541.84% (-0.36)19,584,4542.20% 19,584,4542.20%
9นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร17,010,0001.59% 17,010,0001.59% 17,010,0001.59% (+1.59)0 0 0
10นาย สาธิต สร้างเกียรติ15,180,5311.42% 15,180,5311.42% 15,180,5311.42% 15,180,5311.42% (-0.29)15,180,5311.71% 15,180,5311.71%
11บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)0 (-2.31)24,650,0002.31% 24,650,0002.31% 24,650,0002.31% (+2.31)0 0
12บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 (-1.31)13,928,9361.31% (+0.11)12,813,6361.20% (-0.01)12,877,7181.21% (-0.23)12,771,7931.44% (-0.29)15,379,3751.73%
13นาย อดิศักดิ์ อัศวโกวิท0 (-0.97)10,390,7180.97% 10,390,7180.97% (+0.01)10,190,7180.96% (-0.17)10,040,7181.13% (-0.53)14,745,7181.66%
14นาย วัลลภ สร้างเกียรติ0 (-0.96)10,291,0500.96% 10,291,0500.96% 10,291,0500.96% (-0.20)10,291,0501.16% 10,291,0501.16%
15นาย เอกชัย สัตบงกช0 (-0.83)8,900,0000.83% 8,900,0000.83% 8,900,0000.83% (-0.17)8,900,0001.00% (-0.01)9,000,0001.01%
16นาง ปริญญา ขันเจริญสุข0 (-0.82)8,715,6220.82% 8,715,6220.82% 8,715,6220.82% (-0.16)8,715,6220.98% 8,715,6220.98%
17นาง อรพรรณ อรุณรังสิกุล0 (-0.81)8,629,6980.81% 8,629,6980.81% 8,629,6980.81% (-0.16)8,629,6980.97% 8,629,6980.97%
18นาย สุทัศน์ ขันเจริญสุข0 (-0.77)8,195,0170.77% 8,195,0170.77% 8,195,0170.77% (-0.15)8,195,0170.92% 8,195,0170.92%
19นาย พิทักษ์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์0 (-0.70)7,462,1250.70% 7,462,1250.70% 7,462,1250.70% (-0.14)7,462,1250.84% 7,462,1250.84%
20บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด0 (-0.66)7,000,0000.66% 7,000,0000.66% 7,000,0000.66% (+0.66)0 0
21นาย กร ตระการเถลิงศักดิ์0 (-0.58)6,202,5750.58% 6,202,5750.58% (+0.03)5,830,3750.55% (-0.11)5,830,3750.66% 5,830,3750.66%
22นาย นิเวศ จิระวิชิตชัย0 (-0.55)5,906,2500.55% 5,906,2500.55% 5,906,2500.55% (-0.11)5,906,2500.66% 5,906,2500.66%
23นาย ฐากร ทรงอัครภัทรา0 (-0.52)5,534,0000.52% (-0.09)6,479,5000.61% (+0.01)6,396,9000.60% (-0.30)8,012,5000.90% 8,012,5000.90%
24นาง วาสนา มโนมัยพิบูลย์0 0 (-0.76)8,144,9970.76% 8,144,9970.76% (-0.16)8,144,9970.92% (+0.10)7,251,9970.82%
25นาย วรสิทธิ อิสสระ0 0 0 0 (-0.57)5,107,9090.57% 5,107,9090.57%
26นาย สุเมธ กิตติพร้อมพงษ์0 0 0 0 (-0.54)4,840,0000.54% 4,800,0000.54%
27นาง ศิริพรรณ เตชะนินทร์0 0 0 0 (-0.50)4,465,4250.50% (-0.04)4,831,2250.54%
28นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ0 0 0 0 0 (-2.36)21,000,0002.36%
29นาย วิชชุศักดิ์ สุขสมเลิศ0 0 0 0 0 (-0.57)5,052,3750.57%
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)BKKCP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอกSET187,912,330
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง