ข้อมูลหุ้น CHOTI

บริษัท บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 4/2 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม กิ่งอำเภอนาหม่อม สงขลา 90310
โทรศัพท์ 0-7422-2333
โทรสาร 0-7422-2300-1
เว๊บไซต์ www.kst-hatyai.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน