คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CHO

บริษัท บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4304-3888
โทรสาร 0-4304-3899
เว๊บไซต์ www.cho.co.th
ราคาหุ้น 1.07
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,735,759,166
No. ShareHolder (CHO) วันที่ 22/11/21 วันที่ 22/04/21 วันที่ 11/03/21 วันที่ 29/09/20 วันที่ 11/03/20 วันที่ 27/08/19 วันที่ 12/03/19 วันที่ 12/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย474,730,13227.35% (-8.56)474,730,13235.91% 474,730,13235.91% 474,730,13235.91% (+1.80)450,896,93234.11% (+0.51)439,825,13133.60% (-0.60)447,619,73034.20% (-3.20)447,619,73037.40%
2นาย มารัตน์ แซ่ลิ้ม92,921,3745.35% (-2.06)97,903,2447.41% (+0.09)96,791,8447.32% (+0.40)91,521,0446.92% (-1.08)105,719,8448.00% (+2.21)75,830,7445.79% (+0.33)71,494,8445.46% (+5.46)0
3นาง วาสนา ทวีแสงสกุลไทย68,640,0003.95% (-1.24)68,640,0005.19% 68,640,0005.19% 68,640,0005.19% 68,640,0005.19% (-0.05)68,640,0005.24% 68,640,0005.24% (-0.49)68,640,0005.73%
4น.ส. อัศนา ทวีแสงสกุลไทย39,505,4602.28% (-0.71)39,505,4602.99% 39,505,4602.99% 39,505,4602.99% 39,505,4602.99% (-0.03)39,505,4603.02% 39,505,4603.02% (-0.27)39,344,3603.29%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด38,482,1542.22% (-0.88)41,023,8243.10% (-0.65)49,612,7043.75% (-0.43)55,231,0044.18% (+0.24)52,032,5043.94% (+0.08)50,581,8143.86% (-0.12)52,141,5643.98% (-0.38)52,172,6354.36%
6นาย พุฒิพัฒน์ เวศย์วรุตม์34,791,2752.00% (-0.12)27,990,9752.12% (+0.02)27,780,9752.10% 27,780,9752.10% (+0.01)27,580,9752.09% (+0.08)26,331,9752.01% (+0.02)26,061,9751.99% (-0.18)25,991,9752.17%
7นาย กิติเมศวร์ เวศย์วรุตม์22,520,0001.30% (+0.28)13,541,1001.02% (+0.02)13,193,5001.00% 13,163,5001.00% (+0.05)12,613,5000.95% (+0.02)12,172,9000.93% 12,117,2000.93% (-0.02)11,426,9000.95%
8นาย สุรพล ทวีแสงสกุลไทย22,336,0001.29% (-0.40)22,336,0001.69% 22,336,0001.69% 22,336,0001.69% 22,336,0001.69% (-0.02)22,336,0001.71% 22,336,0001.71% (-0.16)22,336,0001.87%
9นาง สิรินทร์ อธินันทนากร15,675,9000.90% (+0.33)7,600,0000.57% (+0.57)0 0 0 0 0 0
10นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข15,000,0000.86% (+0.86)0 0 0 0 0 0 0
11นาย สุไชย อัศวปัญญากุล0 (-0.43)5,664,0000.43% (-0.03)6,064,0000.46% (+0.46)0 0 0 0 0
12นาย จรัญ ลีไตรรงค์0 0 (-1.51)20,026,6001.51% (-0.78)30,261,8002.29% (+2.29)0 0 0 0
13นาย กฤษดา อัครพัทธยากุล0 0 0 (-0.54)7,118,3000.54% (+0.54)0 0 0 0
14THE BANK OF NEW YORK MELLON0 0 0 0 (-2.92)38,550,0002.92% (+0.90)26,500,0002.02% (-0.68)35,350,0002.70% (+2.70)0
15บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 0 0 0 (-1.23)16,318,2981.23% (-0.15)18,010,5991.38% (+1.38)0 0
16นาย ทนง สุวจนกร0 0 0 0 (-1.12)14,870,0001.12% (-1.40)33,000,0002.52% (-0.08)34,000,0002.60% (-0.24)34,000,0002.84%
17นาย สกนธ์ สุวจนกร0 0 0 0 0 0 (-0.66)8,667,3000.66% (+0.07)7,067,3000.59%
18นาย ศิริชัย คูอนันต์กุล0 0 0 0 0 0 (-0.54)7,097,3000.54% (-0.60)13,607,8001.14%
19MACQUARIE BANK LIMITED SYDNEY-DBU0 0 0 0 0 0 0 (-0.82)9,759,6000.82%
20นาย วงศกร อรุณจินดาตระกูล0 0 0 0 0 0 0 (-0.80)9,555,3000.80%
ช ทวี ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทยCHO -บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)mai503,213,940
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง