คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CHG

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2769-2900
โทรสาร 0-2769-2967
เว๊บไซต์ www.chularat.com
ราคาหุ้น 2.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 11,002,484,280
No. ShareHolder (CHG) วันที่ 27/08/19 วันที่ 07/05/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์1,994,750,40018.13% 1,994,750,40018.13% 1,994,750,40018.13%
2นาย อภิรุม ปัญญาพล1,127,189,05010.25% 1,127,189,05010.25% 1,127,189,05010.25%
3นาง กอบกุล ปัญญาพล927,156,6008.43% 927,156,6008.43% 927,156,6008.43%
4นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์775,393,1007.05% 775,393,1007.05% 775,393,1007.05%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด436,382,6803.97% (+0.32)402,013,8843.65% (-0.91)501,831,0754.56%
6THE BANK OF NEW YORK MELLON424,926,6003.86% (+3.86)0 (-0.65)71,292,1000.65%
7คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล399,655,3003.63% 399,655,3003.63% 399,655,3003.63%
8นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์368,587,8503.35% 368,587,8503.35% 368,587,8503.35%
9นาง สุวิมล อธิกิจ283,877,6502.58% (-0.02)285,725,3002.60% 285,725,3002.60%
10นาย กำพล พลัสสินทร์253,670,2002.31% (-0.09)263,720,2002.40% (+0.09)253,720,2002.31%
11LGT BANK (SINGAPORE) LTD200,000,0001.82% (+1.82)0 0
12นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์187,816,5501.71% 187,816,5501.71% 187,816,5501.71%
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED181,677,6601.65% (+0.14)166,589,3601.51% (-0.21)189,096,5121.72%
14STATE STREET EUROPE LIMITED71,699,0680.65% (-0.14)87,443,3640.79% (+0.79)0
15น.ส. รุจี ทองประกอบ60,000,4500.55% 60,400,4500.55% 60,500,4500.55%
16กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล57,703,9000.52% 57,703,9000.52% (-0.24)83,981,4000.76%
17นาย กฤษณ์ พลัสสินทร์57,152,5000.52% (-0.18)77,372,5000.70% (+0.18)57,291,0000.52%
18N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 157,049,5000.52% (+0.52)0 0
19นาย พะเนียง พงษธา55,050,0000.50% (+0.50)0 0
20นาย พลสิน พลัสสินทร์0 (-1.23)135,745,2501.23% 135,745,2501.23%
21นาย พลสันต์ พลัสสินทร์0 (-0.78)86,320,1000.78% 86,320,1000.78%
22น.ส. กุลภา พลัสสินทร์0 (-0.64)70,798,2000.64% (+0.64)0
23UBS AG SINGAPORE BRANCH0 (-0.57)62,870,2500.57% (-0.08)71,870,2500.65%
24พล.ต.ต. สกล ภัยลี้0 (-0.55)60,000,0000.55% (-0.03)64,300,0000.58%
25นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์0 0 (-2.24)246,121,7002.24%
26บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.95)105,000,0000.95%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง