คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CHG

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2033-2900
โทรสาร 0-2730-1125
เว๊บไซต์ www.chularat.com
ราคาหุ้น 2.56
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 11,002,484,280
No. ShareHolder (CHG) วันที่ 27/08/20 วันที่ 26/06/20 วันที่ 05/05/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 27/08/19 วันที่ 07/05/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์1,994,750,40018.13% 1,994,750,40018.13% 1,994,750,40018.13% 1,994,750,40018.13% 1,994,750,40018.13% 1,994,750,40018.13% 1,994,750,40018.13%
2นาย อภิรุม ปัญญาพล1,127,189,05010.25% 1,127,189,05010.25% 1,127,189,05010.25% 1,127,189,05010.25% 1,127,189,05010.25% 1,127,189,05010.25% 1,127,189,05010.25%
3นาง กอบกุล ปัญญาพล917,156,6008.34% 917,156,6008.34% 917,156,6008.34% 917,156,6008.34% (-0.09)927,156,6008.43% 927,156,6008.43% 927,156,6008.43%
4นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์775,393,1007.05% 775,393,1007.05% 775,393,1007.05% 775,393,1007.05% 775,393,1007.05% 775,393,1007.05% 775,393,1007.05%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด461,099,0364.19% (+0.50)406,222,8833.69% (-0.17)424,389,1783.86% (-0.28)454,966,6784.14% (+0.17)436,382,6803.97% (+0.32)402,013,8843.65% (-0.91)501,831,0754.56%
6คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล399,655,3003.63% 399,655,3003.63% 399,655,3003.63% 399,655,3003.63% 399,655,3003.63% 399,655,3003.63% 399,655,3003.63%
7นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์368,587,8503.35% 368,587,8503.35% 368,587,8503.35% 368,587,8503.35% 368,587,8503.35% 368,587,8503.35% 368,587,8503.35%
8นาง สุวิมล อธิกิจ283,877,6502.58% 283,877,6502.58% 283,877,6502.58% 283,877,6502.58% 283,877,6502.58% (-0.02)285,725,3002.60% 285,725,3002.60%
9นาย กำพล พลัสสินทร์253,670,2002.31% 253,670,2002.31% 253,670,2002.31% 253,670,2002.31% 253,670,2002.31% (-0.09)263,720,2002.40% (+0.09)253,720,2002.31%
10LGT BANK (SINGAPORE) LTD200,000,0001.82% 200,000,0001.82% 200,000,0001.82% 200,000,0001.82% 200,000,0001.82% (+1.82)0 0
11นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์187,816,5501.71% 187,816,5501.71% 187,816,5501.71% 187,816,5501.71% 187,816,5501.71% 187,816,5501.71% 187,816,5501.71%
12THE BANK OF NEW YORK MELLON182,055,2001.66% (+1.66)0 0 (-2.51)276,571,1002.51% (-1.35)424,926,6003.86% (+3.86)0 (-0.65)71,292,1000.65%
13STATE STREET EUROPE LIMITED164,227,6421.49% (-0.08)173,148,1681.57% (+0.03)169,713,8681.54% (+0.45)120,298,4681.09% (+0.44)71,699,0680.65% (-0.14)87,443,3640.79% (+0.79)0
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED159,823,8601.45% (-0.01)160,431,0601.46% (-0.07)168,295,9601.53% (-0.11)180,292,7601.64% (-0.01)181,677,6601.65% (+0.14)166,589,3601.51% (-0.21)189,096,5121.72%
15กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว88,089,8000.80% (+0.80)0 0 0 0 0 0
16กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta74,537,9000.68% (-0.04)78,910,7000.72% (-0.01)79,893,9000.73% (+0.08)71,695,7000.65% (+0.65)0 0 0
17กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว73,619,1000.67% (+0.67)0 0 0 0 0 0
18ธนาคาร ออมสิน68,508,7000.62% (+0.02)65,651,2000.60% (+0.60)0 0 0 0 0
19นาย กฤษณ์ พลัสสินทร์60,656,6000.55% (-0.04)64,369,9000.59% (-0.13)79,112,3000.72% (+0.02)76,791,1000.70% (+0.18)57,152,5000.52% (-0.18)77,372,5000.70% (+0.18)57,291,0000.52%
20น.ส. รุจี ทองประกอบ59,500,4000.54% 59,600,4500.54% 59,600,4500.54% 59,600,4500.54% (-0.01)60,000,4500.55% 60,400,4500.55% 60,500,4500.55%
21BBHISL NOMINEES LIMITED58,913,4000.54% 58,913,4000.54% 58,913,4000.54% (+0.54)0 0 0 0
22บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)58,688,3000.53% 58,408,3000.53% 58,347,4000.53% (+0.02)56,438,0000.51% (+0.51)0 0 0
23น.ส. กุลภา พลัสสินทร์57,628,1000.52% (-0.04)61,613,5000.56% (-0.11)73,647,2000.67% (+0.01)72,683,2000.66% (+0.66)0 (-0.64)70,798,2000.64% (+0.64)0
24N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 (-0.53)57,796,5000.53% (-0.01)58,993,7000.54% (+0.02)57,743,7000.52% 57,049,5000.52% (+0.52)0 0
25กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 (-0.52)57,703,9000.52% 57,703,9000.52% (-0.24)83,981,4000.76%
26นาย พะเนียง พงษธา0 0 0 0 (-0.50)55,050,0000.50% (+0.50)0 0
27นาย พลสิน พลัสสินทร์0 0 0 0 0 (-1.23)135,745,2501.23% 135,745,2501.23%
28นาย พลสันต์ พลัสสินทร์0 0 0 0 0 (-0.78)86,320,1000.78% 86,320,1000.78%
29UBS AG SINGAPORE BRANCH0 0 0 0 0 (-0.57)62,870,2500.57% (-0.08)71,870,2500.65%
30พล.ต.ต. สกล ภัยลี้0 0 0 0 0 (-0.55)60,000,0000.55% (-0.03)64,300,0000.58%
31นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์0 0 0 0 0 0 (-2.24)246,121,7002.24%
32บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-0.95)105,000,0000.95%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง