ข้อมูลหุ้น CHG

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2033-2900
โทรสาร 0-2730-1125
เว๊บไซต์ www.chularat.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน