คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CHG

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2769-2900
โทรสาร 0-2769-2967
เว๊บไซต์ www.chularat.com
ราคาหุ้น 2.48
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 11,002,484,280
No. ShareHolder (CHG) วันที่ 07/05/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์1,994,750,40018.13% 1,994,750,40018.13%
2นาย อภิรุม ปัญญาพล1,127,189,05010.25% 1,127,189,05010.25%
3นาง กอบกุล ปัญญาพล927,156,6008.43% 927,156,6008.43%
4นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์775,393,1007.05% 775,393,1007.05%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด402,013,8843.65% (-0.91)501,831,0754.56%
6คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล399,655,3003.63% 399,655,3003.63%
7นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์368,587,8503.35% 368,587,8503.35%
8นาง สุวิมล อธิกิจ285,725,3002.60% 285,725,3002.60%
9นาย กำพล พลัสสินทร์263,720,2002.40% (+0.09)253,720,2002.31%
10นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์187,816,5501.71% 187,816,5501.71%
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED166,589,3601.51% (-0.21)189,096,5121.72%
12นาย พลสิน พลัสสินทร์135,745,2501.23% 135,745,2501.23%
13STATE STREET EUROPE LIMITED87,443,3640.79% (+0.79)0
14นาย พลสันต์ พลัสสินทร์86,320,1000.78% 86,320,1000.78%
15นาย กฤษณ์ พลัสสินทร์77,372,5000.70% (+0.18)57,291,0000.52%
16น.ส. กุลภา พลัสสินทร์70,798,2000.64% (+0.64)0
17UBS AG SINGAPORE BRANCH62,870,2500.57% (-0.08)71,870,2500.65%
18น.ส. รุจี ทองประกอบ60,400,4500.55% 60,500,4500.55%
19พล.ต.ต. สกล ภัยลี้60,000,0000.55% (-0.03)64,300,0000.58%
20กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล57,703,9000.52% (-0.24)83,981,4000.76%
21นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์0 (-2.24)246,121,7002.24%
22บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-0.95)105,000,0000.95%
23THE BANK OF NEW YORK MELLON0 (-0.65)71,292,1000.65%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง