ข้อมูลหุ้น CHARAN

บริษัท บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2276-1024
โทรสาร 0-2275-4919
เว๊บไซต์ www.charaninsurance.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน