ข้อมูลหุ้น CH

บริษัท บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2416-0708
โทรสาร 0-2416-1909
เว๊บไซต์ https://chinhuay.com/
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน