คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CGD

บริษัท บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2658-7888
โทรสาร 0-2658-7880
เว๊บไซต์ www.cgd.co.th
ราคาหุ้น 1.11
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 8,265,088,255
No. ShareHolder (CGD) ข้อมูลประจำวันที่ 15/06/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1นาย เบน เตชะอุบล1,397,626,42416.91%1,551,365,331+13,976,264
2นาย สดาวุธ เตชะอุบล1,346,933,09116.29%1,495,095,731+13,469,331
3บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)726,454,1008.79%806,364,051+7,264,541
4นาย ทอมมี่ เตชะอุบล638,541,5457.72%708,781,115+6,385,415
5นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล268,548,3853.25%298,088,707+2,685,484
6N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11245,649,8002.97%272,671,278+2,456,498
7นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย182,740,4002.21%202,841,844+1,827,404
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด164,365,6211.99%182,445,839+1,643,656
9CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH142,000,0001.72%157,620,000+1,420,000
10LGT BANK (SINGAPORE) LTD140,261,5001.70%155,690,265+1,402,615
11นาย สำเริง มนูญผล125,742,1001.52%139,573,731+1,257,421
12นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ105,500,0001.28%117,105,000+1,055,000
13นาย เฟิม หงสนันทน์97,688,3001.18%108,434,013+976,883
14บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)96,495,9001.17%107,110,449+964,959
15น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล87,358,7001.06%96,968,157+873,587
16นาง ศุภาพิชญ์ ตันติอนุกุลบุตร80,000,0000.97%88,800,000+800,000
17บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด70,628,7000.85%78,397,857+706,287
18กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว66,347,0000.80%73,645,170+663,470
19นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล60,000,0000.73%66,600,000+600,000
20SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED60,000,0000.73%66,600,000+600,000
21OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT50,075,0000.61%55,583,250+500,750
22นาย กษิดิศ หิมกร48,825,5000.59%54,196,305+488,255
23นาง วนิดา พัฒนะเอนก42,680,0000.52%47,374,800+426,800
24CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.42,400,0000.51%47,064,000+424,000
25นาย สมชาย เวชากร41,663,6000.50%46,246,596+416,636
26นาย ชูเกียรติ จึงศรีรัตนสกุล41,518,1000.50%46,085,091+415,181
คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)CGH -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET139,286,238
2บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)MIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียลSET61,800,000
Total201,086,238
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง