คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CGD

บริษัท บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2658-7888
โทรสาร 0-2658-7880
เว๊บไซต์ www.cgd.co.th
ราคาหุ้น 1.01
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 8,265,088,255
No. ShareHolder (CGD) วันที่ 18/03/19 วันที่ 15/06/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย เบน เตชะอุบล1,397,626,42416.91% 1,397,626,42416.91%
2นาย สดาวุธ เตชะอุบล1,373,180,19116.61% (+0.32)1,346,933,09116.29%
3บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)743,954,1009.00% (+0.21)726,454,1008.79%
4นาย ทอมมี่ เตชะอุบล648,373,8457.84% (+0.12)638,541,5457.72%
5นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล268,548,3853.25% 268,548,3853.25%
6N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1245,435,1002.97% (+2.97)0
7นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย174,440,4002.11% (-0.10)182,740,4002.21%
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด161,895,5221.96% (-0.03)164,365,6211.99%
9LGT BANK (SINGAPORE) LTD155,280,6001.88% (+0.18)140,261,5001.70%
10PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED142,000,0001.72% (+1.72)0
11นาย สำเริง มนูญผล127,849,9001.55% (+0.03)125,742,1001.52%
12นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ105,500,0001.28% 105,500,0001.28%
13นาย เฟิม หงสนันทน์97,648,3001.18% 97,688,3001.18%
14บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)95,847,5001.16% (-0.01)96,495,9001.17%
15น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล82,258,7001.00% (-0.06)87,358,7001.06%
16นาง ศุภาพิชญ์ ตันติอนุกุลบุตร80,000,0000.97% 80,000,0000.97%
17บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด70,628,7000.85% 70,628,7000.85%
18กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว65,392,8000.79% (-0.01)66,347,0000.80%
19นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล65,000,0000.79% (+0.06)60,000,0000.73%
20SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED60,000,0000.73% 60,000,0000.73%
21นาย สมชาย เวชากร53,070,2000.64% (+0.14)41,663,6000.50%
22CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT50,000,0000.60% (+0.60)0
23นาย กษิดิศ หิมกร48,825,5000.59% 48,825,5000.59%
24นาง วนิดา พัฒนะเอนก42,680,0000.52% 42,680,0000.52%
25N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 (-2.97)245,649,8002.97%
26CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH0 (-1.72)142,000,0001.72%
27OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT0 (-0.61)50,075,0000.61%
28CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.0 (-0.51)42,400,0000.51%
29นาย ชูเกียรติ จึงศรีรัตนสกุล0 (-0.50)41,518,1000.50%
คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)CGH -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET131,633,148
2บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)MIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียลSET53,700,000
Total185,333,148

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง