คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CGD

บริษัท บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 13 และ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2658-7888
โทรสาร 0-2658-7880
เว๊บไซต์ www.cgd.co.th
ราคาหุ้น 0.88
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 8,265,088,255
No. ShareHolder (CGD) วันที่ 18/03/19 วันที่ 15/06/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย เบน เตชะอุบล1,397,626,42416.91% 1,397,626,42416.91%
2นาย สดาวุธ เตชะอุบล1,373,180,19116.61% (+0.32)1,346,933,09116.29%
3บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)743,954,1009.00% (+0.21)726,454,1008.79%
4นาย ทอมมี่ เตชะอุบล648,373,8457.84% (+0.12)638,541,5457.72%
5นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล268,548,3853.25% 268,548,3853.25%
6N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1245,435,1002.97% (+2.97)0
7นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย174,440,4002.11% (-0.10)182,740,4002.21%
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด161,895,5221.96% (-0.03)164,365,6211.99%
9LGT BANK (SINGAPORE) LTD155,280,6001.88% (+0.18)140,261,5001.70%
10PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED142,000,0001.72% (+1.72)0
11นาย สำเริง มนูญผล127,849,9001.55% (+0.03)125,742,1001.52%
12นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ105,500,0001.28% 105,500,0001.28%
13นาย เฟิม หงสนันทน์97,648,3001.18% 97,688,3001.18%
14บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)95,847,5001.16% (-0.01)96,495,9001.17%
15น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล82,258,7001.00% (-0.06)87,358,7001.06%
16นาง ศุภาพิชญ์ ตันติอนุกุลบุตร80,000,0000.97% 80,000,0000.97%
17บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด70,628,7000.85% 70,628,7000.85%
18กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว65,392,8000.79% (-0.01)66,347,0000.80%
19นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล65,000,0000.79% (+0.06)60,000,0000.73%
20SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED60,000,0000.73% 60,000,0000.73%
21นาย สมชาย เวชากร53,070,2000.64% (+0.14)41,663,6000.50%
22CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT50,000,0000.60% (+0.60)0
23นาย กษิดิศ หิมกร48,825,5000.59% 48,825,5000.59%
24นาง วนิดา พัฒนะเอนก42,680,0000.52% 42,680,0000.52%
25N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 (-2.97)245,649,8002.97%
26CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH0 (-1.72)142,000,0001.72%
27OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT0 (-0.61)50,075,0000.61%
28CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.0 (-0.51)42,400,0000.51%
29นาย ชูเกียรติ จึงศรีรัตนสกุล0 (-0.50)41,518,1000.50%
คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)CGH -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET128,571,912
2บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)MIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียลSET40,800,000
Total169,371,912
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง