ข้อมูลหุ้น CFRESH

บริษัท บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 402 หมู่ 8 ถนนชุมพร-ปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0-2637-8888
โทรสาร 0-2637-8801
เว๊บไซต์ www.seafresh.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน