คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CENTEL

บริษัท บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ที่อยู่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2769-1234
โทรสาร 0-2769-1235
เว๊บไซต์ www.centarahotelsresorts.com
ราคาหุ้น 22.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,350,463,800
No. ShareHolder (CENTEL) วันที่ 07/05/19 วันที่ 10/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด67,523,1905.00% 67,523,1905.00%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด63,235,9974.68% (-0.28)66,927,5854.96%
3นาย นิติ โอสถานุเคราะห์36,129,5112.68% 36,129,5112.68%
4นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์31,070,1412.30% 31,070,1412.30%
5นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์29,263,3742.17% 29,263,3742.17%
6นาย ทศ จิราธิวัฒน์28,976,8742.15% 28,976,8742.15%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED25,105,0621.86% (-0.07)26,108,1621.93%
8DBS BANK LTD23,000,0001.70% (+0.59)15,000,0001.11%
9Deutsche Bank AG Singapore PWM22,963,3601.70% 22,963,3601.70%
10นาย พิชัย จิราธิวัฒน์21,596,7871.60% 21,596,7871.60%
11นาง รัตนา นรพัลลภ19,824,5581.47% 19,813,5581.47%
12นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์18,771,9241.39% 18,771,9241.39%
13นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์18,622,2991.38% 18,622,2991.38%
14นาง ณัฐธีรา บุญศรี18,243,6601.35% 18,163,6601.35%
15นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์17,966,3141.33% 17,966,3141.33%
16นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์17,594,2541.30% 17,594,2541.30%
17นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์17,594,2541.30% 17,594,2541.30%
18นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์17,594,2541.30% 17,594,2541.30%
19นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์16,921,0001.25% 16,921,0001.25%
20นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์16,770,0001.24% 16,725,0001.24%
21นาง สมกมล เวชชาชีวะ16,725,0001.24% 16,725,0001.24%
22นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์16,725,0001.24% 16,725,0001.24%
23นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์16,725,0001.24% 16,725,0001.24%
24นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์16,205,0951.20% 16,205,0951.20%
25นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์16,016,6541.19% 16,016,6541.19%
26นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์15,809,3971.17% 15,826,3971.17%
27นาง อรณี จิราธิวัฒน์15,546,4001.15% 15,546,4001.15%
28นาง สิริเกศ จิรกิติ13,797,2601.02% 13,797,2601.02%
29THE BANK OF NEW YORK MELLON13,738,5001.02% (-0.21)16,548,7151.23%
30นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล13,401,4530.99% 13,401,4530.99%
31นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์12,409,2540.92% 12,409,2540.92%
32น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล12,237,7740.91% (+0.01)12,207,7740.90%
33นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์12,062,7740.89% 12,047,7740.89%
34นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์11,978,6800.89% 11,978,6800.89%
35น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์11,924,2730.88% 11,924,2730.88%
36MRS. ARUNEE CHAN11,788,6740.87% 11,788,6740.87%
37น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์11,729,1850.87% 11,729,1850.87%
38น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์11,729,1850.87% 11,729,1850.87%
39UBS AG SINGAPORE BRANCH11,260,2760.83% (+0.83)0
40นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์11,260,2750.83% 11,260,2750.83%
41นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์11,260,2750.83% 11,260,2750.83%
42นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์10,851,3520.80% 10,851,3520.80%
43น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์10,110,0000.75% 10,110,0000.75%
44น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์10,035,0000.74% 10,035,0000.74%
45นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์10,035,0000.74% 10,035,0000.74%
46นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์10,035,0000.74% 10,035,0000.74%
47นาย พัฒน์ ศกุนตนาค9,741,8810.72% 9,741,8810.72%
48นาย พงศ์ ศกุนตนาค9,741,8810.72% 9,741,8810.72%
49น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์9,122,0990.68% 9,122,0990.68%
50UBS AG LONDON BRANCH8,899,0000.66% (+0.66)0
51นาย มนู เผ่าวิบูล8,399,8000.62% 8,399,8000.62%
52นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์8,278,2600.61% 8,278,2600.61%
53น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์8,278,2600.61% 8,278,2600.61%
54นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์8,008,2000.59% 8,008,2000.59%
55น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์8,008,2000.59% 8,008,2000.59%
56นาย สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์6,796,6540.50% 6,796,6540.50%
57นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์6,760,6700.50% 6,760,6700.50%
58CHASE NOMINEES LIMITED0 (-0.85)11,470,4000.85%
59น.ส. ณพิม จิราธิวัฒน์0 (-0.83)11,260,2760.83%
60CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH0 (-0.83)11,167,8000.83%
61STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.62)8,367,8000.62%
62BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC0 (-0.54)7,267,7250.54%
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITEDCTARAF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯSET454,123,600
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง