ข้อมูลหุ้น CENTEL

บริษัท บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ที่อยู่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2769-1234
โทรสาร 0-2769-1235
เว๊บไซต์ www.centarahotelsresorts.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน