ข้อมูลหุ้น CCP

บริษัท บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 39/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3879-5278-83
โทรสาร 0-3827-2440-3
เว๊บไซต์ www.ccp.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน