ข้อมูลหุ้น CCET

บริษัท บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 18, 191/54 และ 191/57 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2261-5033-40
โทรสาร 0-2661-9396-7
เว๊บไซต์ www.calcomp.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน