คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CCET

บริษัท บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 18, 191/54 และ 191/57 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2261-5033-40
โทรสาร 0-2661-9396-7
เว๊บไซต์ www.calcomp.co.th
ราคาหุ้น 1.52
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,554,719,435
No. ShareHolder (CCET) วันที่ 23/03/20 วันที่ 03/09/19 วันที่ 21/03/19 วันที่ 04/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1KINPO ELECTRONICS, INC.155,191,0023.41% 155,191,0023.41% 155,191,0023.41% 155,191,0023.41%
2FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK839,284,15318.43% 839,284,15318.43% 839,284,15318.43% 839,284,15318.43%
3KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.300,788,0196.60% 300,788,0196.60% 300,788,0196.60% 300,788,0196.60%
4KGI ASIA LIMITED274,480,5266.03% (-0.01)275,154,8346.04% (-0.06)277,803,2126.10% 277,924,9866.10%
5MR. CHERN KUAN-JAN220,831,6124.85% 220,831,6124.85% 220,831,6124.85% (+0.15)214,223,6124.70%
6นาย วิทิต พงศ์พิโรดม148,067,0873.25% (-0.03)149,251,0873.28% 149,251,0873.28% (+0.10)145,001,0873.18%
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด82,053,7931.80% (+0.42)62,781,0311.38% (-0.03)64,317,1511.41% (+0.10)59,757,9601.31%
8MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI50,934,2761.12% (+0.44)30,894,8760.68% (+0.13)25,013,2760.55% (+0.02)23,939,7760.53%
9นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม48,389,0001.06% 48,400,0001.06% (+0.01)47,800,0001.05% (+0.01)47,523,9001.04%
10MR. SHEN, SHYH-YONG43,549,4590.96% (+0.03)42,549,4590.93% (+0.07)39,249,4590.86% (+0.10)34,799,4590.76%
11EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD23,580,2140.52% (+0.01)23,408,7140.51% (-0.06)25,923,3140.57% (-0.04)27,745,6140.61%
12THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 (-0.67)30,512,8000.67% (+0.67)0 0
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 (-0.51)23,391,8590.51% (-0.11)28,438,7750.62% (-0.86)67,623,9971.48%
14GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL0 0 (-0.50)22,964,7000.50% (+0.50)0
15STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 (-0.51)23,178,7600.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง