ข้อมูลหุ้น CBG

บริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2636-6111
โทรสาร 0-2636-7949
เว๊บไซต์ www.carabaogroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน