คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BWG

บริษัท บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ บริการเฉพาะกิจ
ที่อยู่ 488 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2012-7888
โทรสาร 0-2012-7889
เว๊บไซต์ http://www.betterworldgreen.com
ราคาหุ้น 1.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,148,748,288
No. ShareHolder (BWG) วันที่ 30/03/21 วันที่ 13/07/20 วันที่ 30/03/20 วันที่ 04/12/19 วันที่ 10/05/19 วันที่ 09/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ242,286,9005.84% (+1.34)172,287,0004.50% (+0.89)138,300,4003.61% (+0.38)123,800,4003.23% (+1.36)71,574,1001.87% (+0.12)67,152,0001.75%
2นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ183,150,0004.41% (-0.37)183,150,0004.78% 183,150,0004.78% 183,150,0004.78% 183,150,0004.78% 183,150,0004.78%
3น.ส. ปภัชญา อุ่นอนันต์120,000,0002.89% (+2.89)0 0 0 0 0
4CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH88,000,0002.12% (-0.18)88,000,0002.30% 88,000,0002.30% 88,000,0002.30% 88,000,0002.30% 88,000,0002.30%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด74,344,5001.79% (+0.30)57,172,2511.49% (+0.24)47,897,3501.25% (+0.06)45,590,8151.19% (-0.45)62,868,3501.64% (-0.72)90,436,7502.36%
6นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล71,300,0001.72% (-0.04)67,500,0001.76% (+0.17)61,000,0001.59% (+0.06)58,500,0001.53% (-0.04)60,060,0001.57% (+0.13)55,000,0001.44%
7นาย อิทธิพัทธ์ หวังพันธุ์ขจร64,703,7001.56% (+1.56)0 0 0 0 0
8นาง เยาวลักษณ์ ฉายศิริไพบูลย์46,577,9001.12% (+0.05)41,053,7001.07% (-0.18)48,053,7001.25% (+1.25)0 0 0
9น.ส. ลัดดา ศรีภาวินทร์45,480,0701.10% (+1.10)0 (-0.99)38,056,5700.99% (+0.37)23,944,5700.62% (+0.62)0 (-0.68)26,001,1700.68%
10นาย ปธิกร แสงทองอร่าม42,210,0001.02% (+0.02)38,210,0001.00% (+0.39)23,210,0000.61% 23,210,0000.61% (+0.03)22,210,0000.58% (+0.58)0
11N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC0 (-2.16)82,837,9532.16% 82,837,9532.16% 82,837,9532.16% 82,837,9532.16% (+0.10)79,050,9532.06%
12นาย สุชัย วงศ์งามนิจ0 (-1.25)48,000,0001.25% (+0.05)46,000,0001.20% 46,000,0001.20% (+0.05)44,000,0001.15% (+0.31)32,000,0000.84%
13นาย สมชัย กมลรัตนพิบูล0 (-1.04)40,000,0001.04% 40,000,0001.04% 40,000,0001.04% 40,000,0001.04% 40,000,0001.04%
14นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์0 (-0.83)31,814,6000.83% (+0.27)21,440,5000.56% 21,440,5000.56% 21,440,5000.56% (+0.56)0
15นาย ธงชัย อัศวุตมางกุร0 (-0.80)30,825,3000.80% 30,825,3000.80% 30,825,3000.80% 30,825,3000.80% (+0.07)27,971,6000.73%
16นาย สมัคร มาลีวรรณ0 (-0.80)30,700,0000.80% (-0.01)31,000,0000.81% (+0.81)0 0 0
17นาย สรรพวรรธ วิทยาศัย0 (-0.79)30,125,0000.79% 30,125,0000.79% 30,125,0000.79% 30,125,0000.79% 30,125,0000.79%
18นาง สุจารี วิทยาศัย0 (-0.73)28,153,5000.73% 28,153,5000.73% 28,153,5000.73% 28,153,5000.73% 28,153,5000.73%
19น.ส. อรอุมา ศรีสุข0 (-0.63)23,965,1000.63% (-0.07)26,965,1000.70% (+0.70)0 0 0
20นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข0 (-0.55)21,000,0000.55% (+0.55)0 0 0 0
21นาย อธิวัฒน์ พิพัฒน์ศิริขจร0 (-0.55)21,000,0000.55% 21,000,0000.55% 21,000,0000.55% 21,000,0000.55% 21,000,0000.55%
22นาย ชัยพร เอี่ยมวสันต์0 (-0.53)20,481,1560.53% 20,481,1560.53% 20,481,1560.53% 20,481,1560.53% 20,481,1560.53%
23น.ส. ชฎาทิพย์ อัตถนันท์0 (-0.52)20,000,0000.52% (-1.13)63,288,7001.65% (+0.31)51,206,3001.34% (+0.82)20,000,0000.52% (-1.33)71,000,0001.85%
24นาย สุเมธ บุญบรรดารสุข0 (-0.52)20,000,0000.52% 20,000,0000.52% 20,000,0000.52% 20,000,0000.52% 20,000,0000.52%
25BBHISL NOMINEES LIMITED0 0 (-0.76)29,022,4000.76% (-0.81)60,119,0001.57% (+0.55)39,206,0001.02% (+1.02)0
26นาง ดาราณี อัตตะนันทน์0 0 (-1.57)60,000,0001.57% 60,000,0001.57% 60,000,0001.57% 60,000,0001.57%
27นาย เดชา คุปต์ถาวรฤกษ์0 0 (-0.78)30,000,0000.78% (+0.13)25,000,0000.65% (+0.13)20,000,0000.52% (+0.01)19,500,0000.51%
28นาย ทรงพล สรรเสริญปัญญา0 0 (-0.57)22,000,0000.57% (+0.05)20,000,0000.52% (+0.52)0 (-0.51)19,600,0000.51%
29EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 (-0.55)21,189,6000.55% 21,189,6000.55% (+0.02)20,286,7000.53% (+0.53)0
30SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 0 (-0.51)19,464,9000.51% (-1.58)80,214,1002.09% (+0.72)52,520,2001.37% (+1.37)0
31นาย ชัยณรงค์ แสงทองอร่าม0 0 0 (-1.25)47,784,6001.25% (-0.05)49,933,2001.30% (+1.30)0
32นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล0 0 0 (-0.56)21,551,9500.56% 21,551,9500.56% (-0.01)21,651,9500.57%
33นาย วิรัช พันธ์สุขุมธนา0 0 0 0 (-0.97)37,000,0050.97% (-0.32)49,400,0051.29%
34บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จก.(มหาชน)-ทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อลูกค้า0 0 0 0 0 (-3.82)146,395,0003.82%
35N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 0 0 (-2.95)112,939,9002.95%
36น.ส. มณีรัตน์ สดับ0 0 0 0 0 (-0.99)38,100,0000.99%
37THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 0 0 (-0.78)30,000,0000.78%
38นาย ประเสริฐ ลิ้มวิริยะเลิศ0 0 0 0 0 (-0.68)26,132,3000.68%
39น.ส. เอมิกา อังคณาสิริกุล0 0 0 0 0 (-0.52)19,860,0000.52%
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)ETC -บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET2,892,960,000
2บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)AKP -บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)mai516,965,000
Total3,409,925,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง