คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BTSGIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488
โทรสาร 0-2679-5996
เว๊บไซต์ www.btsgif.com
ราคาหุ้น 4.32
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,787,578,758
No. ShareHolder (BTSGIF) วันที่ 28/02/22 วันที่ 30/06/21 วันที่ 01/03/21 วันที่ 30/11/20 วันที่ 30/06/20 วันที่ 28/02/20 วันที่ 28/11/19 วันที่ 28/08/19 วันที่ 28/02/19 วันที่ 28/11/18 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,929,000,00033.33% 1,929,000,00033.33% 1,929,000,00033.33% 1,929,000,00033.33% 1,929,000,00033.33% 1,929,000,00033.33% 1,929,000,00033.33% 1,929,000,00033.33% 1,929,000,00033.33% 1,929,000,00033.33% 1,929,000,00033.33%
2บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)381,142,5006.59% (+0.07)377,489,0006.52% 377,489,0006.52% (+0.01)376,689,0006.51% (+0.03)375,239,0006.48% 375,239,0006.48% 375,239,0006.48% 375,239,0006.48% 375,239,0006.48% (-0.04)377,562,9006.52% 377,562,9006.52%
3ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)277,651,1004.80% 277,651,1004.80% 277,651,1004.80% 277,651,1004.80% 277,651,1004.80% (+0.91)225,074,3003.89% 225,074,3003.89% 225,074,3003.89% 225,074,3003.89% 225,074,3003.89% 225,074,3003.89%
4สำนักงานประกันสังคม243,817,1004.21% 243,817,1004.21% 243,817,1004.21% 243,817,1004.21% 243,817,1004.21% (+0.23)230,623,7003.98% (+0.19)219,461,9003.79% (-0.10)225,134,0003.89% (-0.17)235,241,5004.06% (+0.04)232,581,5004.02% (+0.01)232,090,1004.01%
5บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)165,460,8002.86% 165,460,8002.86% 165,460,8002.86% 165,460,8002.86% 165,460,8002.86% 165,460,8002.86% 165,460,8002.86% 165,460,8002.86% 165,460,8002.86% (+0.11)159,448,9002.75% (+0.28)143,033,1002.47%
6บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)137,333,4002.37% 137,333,4002.37% (-0.05)139,848,4002.42% 139,878,4002.42% 140,128,4002.42% (-0.19)150,987,0002.61% (+0.01)150,387,0002.60% 150,387,0002.60% (+2.60)0 0 0
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED127,257,0242.20% (-0.07)131,646,8242.27% (+0.01)130,755,6242.26% (+0.05)127,957,3242.21% (-0.04)130,082,7242.25% (-2.96)301,308,5705.21% (-0.86)351,382,8706.07% (-0.13)358,614,7706.20% 358,918,0706.20% (+0.07)355,079,2706.13% (+0.03)353,257,8246.10%
8นาย คีรี กาญจนพาสน์123,703,5802.14% 123,703,5802.14% 123,703,5802.14% 123,703,5802.14% (+0.01)122,996,5802.13% (+0.42)98,703,5801.71% 98,703,5801.71% 98,703,5801.71% (+0.12)92,103,5801.59% (+0.01)91,703,5801.58% 91,703,5801.58%
9บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)104,757,8001.81% 104,757,8001.81% 104,757,8001.81% 104,757,8001.81% 104,757,8001.81% (+1.04)44,770,9000.77% 44,770,9000.77% (+0.77)0 0 0 0
10บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)66,855,2001.16% (+1.16)0 0 (-1.02)59,194,9001.02% 59,194,9001.02% 59,194,9001.02% 59,294,9001.02% 59,294,9001.02% (+0.02)57,754,9001.00% (-0.06)61,284,9001.06% 61,284,9001.06%
11บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-1.20)69,488,6001.20% (-0.01)70,218,2001.21% 70,218,2001.21% (+0.02)69,085,2001.19% (+0.04)66,557,3001.15% (+0.05)63,702,7001.10% (+0.01)63,002,7001.09% (-0.07)66,893,5001.16% (-0.08)71,493,5001.24% (-0.02)73,193,5001.26%
12บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-1.04)60,000,0001.04% (+0.09)55,000,0000.95% 55,000,0000.95% 55,000,0000.95% 55,000,0000.95% (+0.07)51,000,0000.88% (+0.02)50,000,0000.86% (+0.86)0
13THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 (-0.99)57,252,1000.99% 57,252,1000.99% 57,252,1000.99% 57,252,1000.99% 57,252,1000.99% 57,252,1000.99% (-0.08)61,967,8001.07% 61,967,8001.07%
14บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.95)55,075,0000.95% 55,075,0000.95% (-0.33)74,375,0001.28% 74,075,0001.28% 74,075,0001.28% (-0.14)82,075,0001.42% 82,075,0001.42% 82,075,0001.42%
15AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 10 0 0 (-0.83)47,900,0000.83% 47,900,0000.83% 47,900,0000.83% 47,900,0000.83% 47,900,0000.83% (+0.83)0 0 0
16บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.82)47,673,3000.82% 47,673,3000.82% 47,673,3000.82% 47,673,3000.82% 47,673,3000.82% (-0.40)70,673,3001.22% (-0.24)84,673,3001.46% (+0.44)59,318,3001.02%
17ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.79)45,731,9000.79% 45,731,9000.79% 45,731,9000.79% 45,731,9000.79% 45,731,9000.79% (+0.27)30,031,9000.52% (+0.52)0 0
18ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.76)43,710,0000.76% (+0.76)0 0 0 0 0 0 0
19บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.74)42,800,0000.74% 42,800,0000.74% (+0.01)42,300,0000.73% (+0.04)40,000,0000.69% (-0.01)40,400,0000.70% (-0.01)41,000,0000.71% (+0.10)35,400,0000.61% (-0.04)37,800,0000.65%
20กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible0 0 0 (-0.70)40,628,4000.70% (-0.45)66,528,4001.15% (+1.15)0 0 0 0 0 0
21บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.63)36,543,0000.63% 36,543,0000.63% 36,543,0000.63% 36,543,0000.63% 36,543,0000.63% 36,543,0000.63% 36,543,0000.63% 36,543,0000.63%
22PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 (-0.53)30,651,8000.53% (+0.02)29,751,8000.51% (+0.51)0 0 0 0 0 0
23บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET010 0 0 0 (-0.77)44,366,1000.77% (-0.03)46,170,3000.80% (-0.09)51,430,6000.89% (+0.89)0 0 0 0
24ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-0.76)43,710,0000.76% 43,710,0000.76% 43,710,0000.76% 43,710,0000.76% 43,710,0000.76% 43,710,0000.76% (-2.16)168,808,6002.92%
25กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส0 0 0 0 (-0.56)32,418,0000.56% (-0.18)42,625,9000.74% (-0.18)53,514,1000.92% 53,514,1000.92% (+0.15)44,582,8000.77% 44,582,8000.77% 44,582,8000.77%
26กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 0 0 0 0 (-1.14)66,228,4001.14% (+0.55)33,897,1000.59% (+0.06)30,397,1000.53% (+0.53)0 0 0
27บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.63)36,299,0000.63% (-0.13)44,215,1000.76% 44,215,1000.76% (+0.06)40,465,9000.70% (-0.06)43,705,1000.76% 43,705,1000.76%
28กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์0 0 0 0 0 (-0.50)28,975,0000.50% (-0.01)29,377,0000.51% (+0.51)0 0 0 0
29บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด S_INVEST0 0 0 0 0 0 0 (-0.79)45,590,7000.79% (+0.79)0 0 0
30ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-0.57)33,074,3000.57% 33,074,3000.57% 33,074,3000.57% 33,074,3000.57%
31บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.09)62,818,7001.09% (+1.09)0 0
32บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.93)53,915,0000.93% (+0.93)0 0
33AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.83)47,900,0000.83% 47,900,0000.83% (-0.86)97,900,0001.69%
34บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.76)44,103,3000.76% (+0.76)0 0
35บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.56)32,310,0000.56% (+0.56)0 0
36บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.78)160,837,0002.78% 160,837,0002.78%
37บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.62)35,900,0000.62% 35,900,0000.62%
38กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.57)33,104,4000.57% 33,104,4000.57%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า