คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BTSGIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488
โทรสาร 0-2679-5996
เว๊บไซต์ www.btsgif.com
ราคาหุ้น 11.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,787,578,758
No. ShareHolder (BTSGIF) วันที่ 28/02/19 วันที่ 28/08/18 วันที่ 28/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,929,000,00033.33% 1,929,000,00033.33% 1,929,000,00033.33%
2บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)375,239,0006.48% (-0.04)377,562,9006.52% 377,562,9006.52%
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED358,918,0706.20% (+0.10)353,257,8246.10% (-0.03)355,079,2706.13%
4สำนักงานประกันสังคม235,241,5004.06% (+0.05)232,090,1004.01% (-0.01)232,581,5004.02%
5ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)225,074,3003.89% 225,074,3003.89% 225,074,3003.89%
6บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)165,460,8002.86% (+0.39)143,033,1002.47% (-0.28)159,448,9002.75%
7นาย คีรี กาญจนพาสน์92,103,5801.59% (+0.01)91,703,5801.58% 91,703,5801.58%
8บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)82,075,0001.42% 82,075,0001.42% 82,075,0001.42%
9บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)70,673,3001.22% (+0.20)59,318,3001.02% (-0.44)84,673,3001.46%
10บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)66,893,5001.16% (-0.10)73,193,5001.26% (+0.02)71,493,5001.24%
11บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH62,818,7001.09% (+1.09)0 0
12บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)57,754,9001.00% (-0.06)61,284,9001.06% 61,284,9001.06%
13THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED57,252,1000.99% (-0.08)61,967,8001.07% 61,967,8001.07%
14บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC53,915,0000.93% (+0.93)0 0
15บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)51,000,0000.88% (+0.88)0 (-0.86)50,000,0000.86%
16AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P47,900,0000.83% (-0.86)97,900,0001.69% (+0.86)47,900,0000.83%
17กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส44,582,8000.77% 44,582,8000.77% 44,582,8000.77%
18บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR44,103,3000.76% (+0.76)0 0
19ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)43,710,0000.76% (-2.16)168,808,6002.92% (+2.16)43,710,0000.76%
20บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)41,000,0000.71% (+0.06)37,800,0000.65% (+0.04)35,400,0000.61%
21บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)40,465,9000.70% (-0.06)43,705,1000.76% 43,705,1000.76%
22บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)36,543,0000.63% 36,543,0000.63% 36,543,0000.63%
23ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)33,074,3000.57% 33,074,3000.57% 33,074,3000.57%
24บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund32,310,0000.56% (+0.56)0 0
25ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)30,031,9000.52% (+0.52)0 0
26บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-2.78)160,837,0002.78% 160,837,0002.78%
27บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-0.62)35,900,0000.62% 35,900,0000.62%
28กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส0 (-0.57)33,104,4000.57% 33,104,4000.57%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง