คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BTS

บริษัท บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ อาคารทีเอสที ทาวเวอร์, 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2273-8511-15, 0-2273-8611-15
โทรสาร 0-2273-8610, 0-2273-8616
เว๊บไซต์ http://www.btsgroup.co.th
ราคาหุ้น 9.15
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 13,164,221,347
No. ShareHolder (BTS) วันที่ 27/07/21 วันที่ 14/06/21 วันที่ 01/02/21 วันที่ 30/07/20 วันที่ 16/06/20 วันที่ 22/04/20 วันที่ 28/01/20 วันที่ 17/12/19 วันที่ 31/07/19 วันที่ 21/01/19 วันที่ 02/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย คีรี กาญจนพาสน์2,560,441,05219.45% 2,560,441,05219.45% 2,560,441,05219.45% (+3.81)2,058,441,05215.64% (-0.01)2,058,441,05215.65% 2,058,441,05215.65% (-8.60)3,189,441,05224.25% (-1.74)3,419,441,05225.99% (+1.31)3,099,221,05224.68% (+0.27)2,891,164,65224.41% 2,891,164,65224.41%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,173,719,5328.92% (+0.50)1,107,804,0678.42% (-1.09)1,251,543,8229.51% (-0.22)1,280,132,4719.73% (-0.09)1,292,071,3999.82% (+0.10)1,278,743,2789.72% (-1.15)1,429,677,65910.87% (+0.03)1,425,539,07510.84% (+1.01)1,233,828,9309.83% (-0.39)1,210,894,87910.22% (+1.14)1,075,573,0999.08%
3UBS AG SINGAPORE BRANCH830,527,9736.31% 830,527,9736.31% 830,527,9736.31% (-3.80)1,330,177,97310.11% 1,330,177,97310.11% 1,330,177,97310.11% (+7.60)330,177,9732.51% (+1.75)100,177,9730.76% (-0.04)100,171,1110.80% (+0.80)0 0
4นาย กวิน กาญจนพาสน์602,934,5954.58% 602,934,5954.58% 602,934,5954.58% 602,705,1954.58% 602,705,1954.58% 602,705,1954.58% 602,705,1954.58% 602,705,1954.58% (-0.22)602,705,1954.80% (-0.29)602,459,2955.09% 602,459,2955.09%
5สำนักงานประกันสังคม447,709,9003.40% 447,709,9003.40% 447,709,9003.40% (+0.79)343,204,0002.61% 343,204,0002.61% (+0.25)310,479,8002.36% (+0.42)255,547,1001.94% 255,547,1001.94% (-0.52)308,758,9002.46% (-0.24)320,378,9002.70% (+0.19)297,017,1002.51%
6บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด400,440,0003.04% 400,440,0003.04% 400,440,0003.04% 400,440,0003.04% 400,440,0003.04% 400,440,0003.04% 400,440,0003.04% (+3.04)0 (-2.87)360,000,0002.87% (-0.17)360,000,0003.04% 360,000,0003.04%
7UBS AG HONG KONG BRANCH375,920,9002.86% 375,920,9002.86% 375,920,9002.86% 375,920,9002.86% 375,920,9002.86% 375,920,9002.86% (+0.20)350,000,0002.66% 350,000,0002.66% (-0.13)350,000,0002.79% (-0.17)350,543,0002.96% 350,543,0002.96%
8CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH369,111,2002.80% 369,111,2002.80% 369,111,2002.80% 369,111,2002.80% (-0.01)369,111,2002.81% 369,111,2002.81% (+1.00)238,011,2001.81% 238,154,2001.81% (-2.47)538,011,2004.28% (-0.39)553,011,2004.67% 553,011,2004.67%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED367,683,1552.79% (+0.03)363,916,5552.76% (+0.31)321,817,2552.45% (+0.12)306,297,3542.33% (-0.11)320,797,1542.44% (-0.02)324,232,4542.46% (+0.33)280,780,3542.13% (-0.03)284,592,0542.16% (+0.06)263,247,6872.10% (-0.09)259,602,6952.19% (+0.20)235,550,8311.99%
10STATE STREET EUROPE LIMITED177,660,1291.35% (-0.11)191,704,8281.46% (+1.46)0 (-1.47)194,027,8471.47% (-0.03)196,826,8691.50% (+0.04)191,513,1771.46% (-0.20)219,012,0621.66% (+0.04)212,536,9871.62% (+0.33)161,516,7251.29% (-0.24)181,609,9541.53% (-0.52)242,921,4302.05%
11บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.53)201,373,1001.53% (+0.01)200,422,1001.52% (-0.01)200,674,5001.53% 201,209,5001.53% (-0.01)202,685,9001.54% (+1.54)0 0 0 0
12กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 0 (-1.27)167,392,0001.27% 167,392,0001.27% (+0.10)154,459,6001.17% (+0.07)144,644,1001.10% (+0.18)121,610,0000.92% (-0.06)123,465,0000.98% (+0.98)0 0
13นาย มิน เธียรวร0 0 0 (-0.94)124,000,0000.94% (+0.03)120,000,0000.91% (+0.05)113,000,0000.86% (+0.05)106,000,0000.81% 106,000,0000.81% (-0.09)113,000,0000.90% (+0.06)100,000,0000.84% (+0.16)80,000,0000.68%
14THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH0 0 0 (-0.76)100,000,0000.76% 100,000,0000.76% (-0.01)101,400,0000.77% (+0.01)100,000,0000.76% 100,000,0000.76% (-0.04)100,000,0000.80% (-0.04)100,000,0000.84% 100,000,0000.84%
15กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 (-0.74)97,247,9000.74% 97,247,9000.74% 97,247,9000.74% (+0.74)0 0 0 0 0
16กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/250 0 0 (-0.64)84,679,9000.64% 84,679,9000.64% 84,679,9000.64% (+0.64)0 0 0 0 0
17กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 0 0 (-0.64)83,932,8000.64% (-0.08)94,772,2000.72% (+0.01)93,207,2000.71% (+0.02)90,830,9000.69% (+0.07)81,652,3000.62% (-0.19)101,775,1000.81% (+0.81)0 0
18GIC PRIVATE LIMITED0 0 0 (-0.60)79,050,3000.60% (-0.31)119,079,6280.91% (+0.14)101,664,3550.77% (-0.03)105,114,6770.80% (-0.01)106,643,0770.81% 101,293,1810.81% (+0.07)87,317,8860.74% (+0.74)0
19กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 0 0 0 0 (-0.62)81,824,8840.62% (+0.03)77,094,8840.59% (+0.04)72,268,3840.55% (+0.55)0 0 0
20ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-4.61)606,740,8284.61% (+0.27)545,466,7334.34% (-0.26)545,466,7334.60% 545,466,7334.60%
21บริษัท เคทูเจ โฮลดิ้ง จำกัด0 0 0 0 0 0 0 (-3.04)400,440,0003.04% (+3.04)0 0 0
22CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.97)121,965,8000.97% (-0.90)222,000,0001.87% 222,000,0001.87%
23UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.84)105,153,1030.84% (-0.05)105,153,1030.89% 105,153,1030.89%
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)VGI -บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)SET12,474,022,044
2บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)BTSGIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทSET8,101,800,000
3บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)U -บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET4,148,187,922
4บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)HUMAN -บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)SET1,041,900,000
5บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)AU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai829,138,960
6บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)NOBLE -บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET793,750,000
7บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)MACO -บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)SET781,259,153
8บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET715,004,485
9บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)YGG -บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai550,275,000
10บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SFLEX -บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)SET271,700,000
11บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ANAN -บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET262,190,000
12บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)BKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET224,865,932
13บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)J -บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)SET182,830,000
14บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)PSTC -บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai144,164,286
15บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SRIPANWA -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาSET116,169,250
Total30,637,257,032
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง