คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BTS

บริษัท บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ อาคารทีเอสที ทาวเวอร์, 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2273-8511-15, 0-2273-8611-15
โทรสาร 0-2273-8610, 0-2273-8616
เว๊บไซต์ http://www.btsgroup.co.th
ราคาหุ้น 13.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 11,844,181,286
No. ShareHolder (BTS) วันที่ 21/01/19 วันที่ 02/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย คีรี กาญจนพาสน์2,891,164,65224.41% 2,891,164,65224.41%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,210,894,87910.22% (+1.14)1,075,573,0999.08%
3นาย กวิน กาญจนพาสน์602,459,2955.09% 602,459,2955.09%
4CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH553,011,2004.67% 553,011,2004.67%
5ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)545,466,7334.60% 545,466,7334.60%
6บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด360,000,0003.04% 360,000,0003.04%
7UBS AG HONG KONG BRANCH350,543,0002.96% 350,543,0002.96%
8สำนักงานประกันสังคม320,378,9002.70% (+0.19)297,017,1002.51%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED259,602,6952.19% (+0.20)235,550,8311.99%
10CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED222,000,0001.87% 222,000,0001.87%
11STATE STREET EUROPE LIMITED181,609,9541.53% (-0.52)242,921,4302.05%
12UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED105,153,1030.89% 105,153,1030.89%
13THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH100,000,0000.84% 100,000,0000.84%
14นาย มิน เธียรวร100,000,0000.84% (+0.16)80,000,0000.68%
15GIC PRIVATE LIMITED87,317,8860.74% (+0.74)0
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)VGI -บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)SET21,606,065,029
2บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)BTSGIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทSET21,604,800,000
3บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)U -บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET3,939,424,435
4บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)MACO -บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)SET1,127,015,076
5บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET335,000,000
6บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)BKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)mai274,365,428
7บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)JMART -บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET266,959,500
8บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)IFEC -บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET4,550,000
9บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)TSF -บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)mai4,009,872
Total49,162,189,340

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง