คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BTS

บริษัท บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ อาคารทีเอสที ทาวเวอร์, 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2273-8511-15, 0-2273-8611-15
โทรสาร 0-2273-8610, 0-2273-8616
เว๊บไซต์ http://www.btsgroup.co.th
ราคาหุ้น 14.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 12,557,621,767
No. ShareHolder (BTS) วันที่ 31/07/19 วันที่ 21/01/19 วันที่ 02/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย คีรี กาญจนพาสน์3,099,221,05224.68% (+0.27)2,891,164,65224.41% 2,891,164,65224.41%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,233,828,9309.83% (-0.39)1,210,894,87910.22% (+1.14)1,075,573,0999.08%
3นาย กวิน กาญจนพาสน์602,705,1954.80% (-0.29)602,459,2955.09% 602,459,2955.09%
4ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)545,466,7334.34% (-0.26)545,466,7334.60% 545,466,7334.60%
5CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH538,011,2004.28% (-0.39)553,011,2004.67% 553,011,2004.67%
6บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด360,000,0002.87% (-0.17)360,000,0003.04% 360,000,0003.04%
7UBS AG HONG KONG BRANCH350,000,0002.79% (-0.17)350,543,0002.96% 350,543,0002.96%
8สำนักงานประกันสังคม308,758,9002.46% (-0.24)320,378,9002.70% (+0.19)297,017,1002.51%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED263,247,6872.10% (-0.09)259,602,6952.19% (+0.20)235,550,8311.99%
10STATE STREET EUROPE LIMITED161,516,7251.29% (-0.24)181,609,9541.53% (-0.52)242,921,4302.05%
11กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว123,465,0000.98% (+0.98)0 0
12CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED121,965,8000.97% (-0.90)222,000,0001.87% 222,000,0001.87%
13นาย มิน เธียรวร113,000,0000.90% (+0.06)100,000,0000.84% (+0.16)80,000,0000.68%
14UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED105,153,1030.84% (-0.05)105,153,1030.89% 105,153,1030.89%
15กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล101,775,1000.81% (+0.81)0 0
16GIC PRIVATE LIMITED101,293,1810.81% (+0.07)87,317,8860.74% (+0.74)0
17UBS AG SINGAPORE BRANCH100,171,1110.80% (+0.80)0 0
18THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH100,000,0000.80% (-0.04)100,000,0000.84% 100,000,0000.84%
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)BTSGIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทSET20,061,600,000
2บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)VGI -บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)SET17,894,885,454
3บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)U -บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET3,837,892,877
4บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)MACO -บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)SET1,112,702,431
5บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)RS -บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)SET793,917,600
6บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)NOBLE -บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET694,653,200
7บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET320,000,000
8บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)BKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET264,496,168
9บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)JMART -บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET238,525,640
10บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)IFEC -บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET4,550,000
Total45,223,223,370
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง