คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BTS

บริษัท บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ อาคารทีเอสที ทาวเวอร์, 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2273-8511-15, 0-2273-8611-15
โทรสาร 0-2273-8610, 0-2273-8616
เว๊บไซต์ http://www.btsgroup.co.th
ราคาหุ้น 12.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 13,152,334,235
No. ShareHolder (BTS) วันที่ 28/01/20 วันที่ 17/12/19 วันที่ 21/01/19 วันที่ 31/07/19 วันที่ 02/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย คีรี กาญจนพาสน์3,189,441,05224.25% (-1.74)3,419,441,05225.99% (+1.58)2,891,164,65224.41% (-0.27)3,099,221,05224.68% (+0.27)2,891,164,65224.41%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,429,677,65910.87% (+0.03)1,425,539,07510.84% (+0.62)1,210,894,87910.22% (+0.39)1,233,828,9309.83% (+0.75)1,075,573,0999.08%
3นาย กวิน กาญจนพาสน์602,705,1954.58% 602,705,1954.58% (-0.51)602,459,2955.09% (+0.29)602,705,1954.80% (-0.29)602,459,2955.09%
4บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด400,440,0003.04% (+3.04)0 (-3.04)360,000,0003.04% (+0.17)360,000,0002.87% (-0.17)360,000,0003.04%
5UBS AG HONG KONG BRANCH350,000,0002.66% 350,000,0002.66% (-0.30)350,543,0002.96% (+0.17)350,000,0002.79% (-0.17)350,543,0002.96%
6UBS AG SINGAPORE BRANCH330,177,9732.51% (+1.75)100,177,9730.76% (+0.76)0 (-0.80)100,171,1110.80% (+0.80)0
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED280,780,3542.13% (-0.03)284,592,0542.16% (-0.03)259,602,6952.19% (+0.09)263,247,6872.10% (+0.11)235,550,8311.99%
8สำนักงานประกันสังคม255,547,1001.94% 255,547,1001.94% (-0.76)320,378,9002.70% (+0.24)308,758,9002.46% (-0.05)297,017,1002.51%
9CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH238,011,2001.81% 238,154,2001.81% (-2.86)553,011,2004.67% (+0.39)538,011,2004.28% (-0.39)553,011,2004.67%
10STATE STREET EUROPE LIMITED219,012,0621.66% (+0.04)212,536,9871.62% (+0.09)181,609,9541.53% (+0.24)161,516,7251.29% (-0.76)242,921,4302.05%
11บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)202,685,9001.54% (+1.54)0 0 0 0
12กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว144,644,1001.10% (+0.18)121,610,0000.92% (+0.92)0 (-0.98)123,465,0000.98% (+0.98)0
13นาย มิน เธียรวร106,000,0000.81% 106,000,0000.81% (-0.03)100,000,0000.84% (-0.06)113,000,0000.90% (+0.22)80,000,0000.68%
14GIC PRIVATE LIMITED105,114,6770.80% (-0.01)106,643,0770.81% (+0.07)87,317,8860.74% (-0.07)101,293,1810.81% (+0.81)0
15THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH100,000,0000.76% 100,000,0000.76% (-0.08)100,000,0000.84% (+0.04)100,000,0000.80% (-0.04)100,000,0000.84%
16กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล90,830,9000.69% (+0.07)81,652,3000.62% (+0.62)0 (-0.81)101,775,1000.81% (+0.81)0
17กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3077,094,8840.59% (+0.04)72,268,3840.55% (+0.55)0 0 0
18ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)0 (-4.61)606,740,8284.61% (+0.01)545,466,7334.60% (+0.26)545,466,7334.34% (-0.26)545,466,7334.60%
19บริษัท เคทูเจ โฮลดิ้ง จำกัด0 (-3.04)400,440,0003.04% (+3.04)0 0 0
20CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED0 0 (-1.87)222,000,0001.87% (+0.90)121,965,8000.97% (-0.90)222,000,0001.87%
21UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED0 0 (-0.89)105,153,1030.89% (+0.05)105,153,1030.84% (-0.05)105,153,1030.89%
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)BTSGIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทSET19,097,100,000
2บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)VGI -บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)SET16,078,145,814
3บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)U -บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET3,391,154,024
4บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)MACO -บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)SET1,073,244,898
5บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)NOBLE -บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET661,376,400
6บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)RS -บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)SET658,520,800
7บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET330,000,000
8บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)JMART -บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET243,710,980
9บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)BKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET232,914,536
10บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)IFEC -บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET4,550,000
Total41,770,717,451
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง