คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BTNC

บริษัท บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2391-3311 , 0-2391-3320
โทรสาร 0-2381-1656 , 0-2381-1658
เว๊บไซต์ www.btnc.co.th
ราคาหุ้น 10.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 11,996,489
No. ShareHolder (BTNC) วันที่ 26/03/21 วันที่ 09/07/20 วันที่ 22/04/20 วันที่ 30/03/20 วันที่ 07/05/19 วันที่ 07/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา1,913,44015.95% (+0.22)1,887,14015.73% 1,887,14015.73% 1,887,14015.73% 1,887,14015.73% 1,887,14015.73%
2นาง ประวรา เอครพานิช1,796,42814.97% (+0.42)1,746,42814.55% 1,746,42814.55% 1,746,42814.55% 1,746,42814.55% 1,746,42814.55%
3บริษัท สหสิน จำกัด1,665,56013.88% 1,665,56013.88% 1,665,56013.88% 1,665,56013.88% (+13.88)0 0
4บริษัท ศิราธาน จำกัด1,300,70010.84% (-0.42)1,350,70011.26% 1,350,70011.26% 1,350,70011.26% (+11.26)0 0
5บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)1,024,0008.53% 1,024,0008.53% 1,024,0008.53% 1,024,0008.53% 1,024,0008.53% 1,024,0008.53%
6บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)717,4005.98% 717,4005.98% 717,4005.98% 717,4005.98% 717,4005.98% 717,4005.98%
7บริษัท คอมมอนเวลธ์ โฮลดิ้ง จำกัด380,4003.17% 380,4003.17% 380,4003.17% 380,4003.17% 380,4003.17% 380,4003.17%
8บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)344,3002.87% 344,3002.87% 344,3002.87% 344,3002.87% 344,3002.87% 344,3002.87%
9บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)307,2002.56% 307,2002.56% 307,2002.56% 307,2002.56% 307,2002.56% 307,2002.56%
10บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด240,0002.00% 240,0002.00% 240,0002.00% 240,0002.00% 240,0002.00% 240,0002.00%
11บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด0 (-1.67)200,0001.67% 200,0001.67% 200,0001.67% 200,0001.67% 200,0001.67%
12นาย ศิรัตน์ ธำรงรัตน์0 (-1.65)198,0001.65% 198,0001.65% 198,0001.65% 198,0001.65% 198,0001.65%
13บริษัท โชควัฒนา จำกัด0 (-1.63)195,6001.63% 195,6001.63% 195,6001.63% 195,6001.63% 195,6001.63%
14บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด0 (-1.26)151,0001.26% 151,0001.26% 151,0001.26% 151,0001.26% 151,0001.26%
15นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์0 (-0.98)117,6000.98% 117,6000.98% 117,6000.98% 117,6000.98% 117,6000.98%
16น.ส. แสงเดือน ก่อเกียรติมานะ0 (-0.93)111,8000.93% (+0.93)0 0 0 0
17บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)0 (-0.72)86,0000.72% 86,0000.72% 86,0000.72% 86,0000.72% 86,0000.72%
18บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)0 (-0.60)72,0000.60% 72,0000.60% 72,0000.60% 72,0000.60% 72,0000.60%
19น.ส. อลิสา ตังคนังนุกูล0 (-0.52)62,9000.52% 62,9000.52% 62,9000.52% 62,9000.52% 62,9000.52%
20นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร0 0 (-1.21)145,7771.21% 145,7771.21% 145,7771.21% 145,7771.21%
21นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา0 0 0 0 (-23.88)2,865,56023.88% 2,865,56023.88%
22นาย ปราโมทย์ ปวโรฬารวิทยา0 0 0 0 (-1.25)150,0001.25% 150,0001.25%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง