ข้อมูลหุ้น BTG

บริษัท บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 323 หมู่ที่ 6 ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -
โทรศัพท์ 0-2833-8000
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.betagro.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน