ข้อมูลหุ้น BSBM

บริษัท บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่อยู่ อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8, 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2630-0590-5
โทรสาร 0-2236-6995-6
เว๊บไซต์ http://www.bsbm.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน