ข้อมูลหุ้น BRI

บริษัท บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารภิรัชทาวเวอร์ชั้น 21 ไบเทคบางนา 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2161-3000
โทรสาร -
เว๊บไซต์ https://www.britania.co.th/
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน