ข้อมูลหุ้น BR

บริษัท บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 18/1 ม.12 ถ.สายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2337-3280
โทรสาร 0-2337-3293
เว๊บไซต์ www.br-brgroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน