คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BOL

บริษัท บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 1023 อาคาร เอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2657-3999
โทรสาร 0-2657-3900-1
เว๊บไซต์ www.BOL.co.th
ราคาหุ้น 8.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 820,505,500
No. ShareHolder (BOL) วันที่ 25/02/21 วันที่ 28/08/20 วันที่ 30/06/20 วันที่ 05/03/20 วันที่ 21/08/19 วันที่ 28/02/19 วันที่ 02/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1CTOS DIGITAL SDN.BHD.164,101,10020.00% (+20.00)0 0 0 0 0 0
2บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด134,688,00016.42% 134,688,00016.42% 134,688,00016.42% 134,688,00016.42% 134,688,00016.42% 134,688,00016.42% (-4.00)167,508,00020.42%
3นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ89,272,90010.88% (+4.01)56,330,0006.87% 56,330,0006.87% 56,330,0006.87% 56,330,0006.87% 56,330,0006.87% 56,330,0006.87%
4DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.71,250,0008.68% 71,250,0008.68% 71,250,0008.68% 71,250,0008.68% 71,250,0008.68% 71,250,0008.68% 71,250,0008.68%
5นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์61,574,3007.50% (-1.28)72,021,8008.78% (-0.58)76,770,4009.36% (-0.64)82,050,50010.00% 82,053,20010.00% (-0.07)82,619,80010.07% (+10.07)0
6ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)32,845,0004.00% 32,845,0004.00% 32,845,0004.00% 32,845,0004.00% 32,845,0004.00% 32,845,0004.00% 32,845,0004.00%
7บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด30,484,0003.72% 30,484,0003.72% 30,484,0003.72% 30,484,0003.72% 30,484,0003.72% 30,484,0003.72% 30,484,0003.72%
8นาง ปริญญา ขันเจริญสุข22,000,0002.68% (-0.03)22,200,0002.71% 22,200,0002.71% 22,200,0002.71% 22,200,0002.71% 22,200,0002.71% (-0.01)22,300,0002.72%
9UBS AG LONDON BRANCH18,513,4002.26% (+0.26)16,428,8002.00% 16,428,8002.00% (+0.12)15,428,8001.88% 15,428,8001.88% 15,428,8001.88% 15,428,8001.88%
10นาย ฮารกิชิน ทันวานี18,000,0002.19% (-0.04)18,333,0002.23% (+0.20)16,670,0002.03% (+0.75)10,500,0001.28% (+0.28)8,200,0001.00% (+1.00)0 0
11KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD.0 (-24.01)197,044,00024.01% 197,044,00024.01% 197,044,00024.01% 197,044,00024.01% 197,044,00024.01% (+4.00)164,224,00020.01%
12บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 (-2.90)23,807,4002.90% (-0.24)25,730,1003.14% (-0.51)29,962,8003.65% (-0.52)34,214,1694.17% (+0.52)29,924,1003.65% (+1.51)17,523,9002.14%
13นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ0 (-0.95)7,831,4000.95% 7,831,4000.95% 7,831,4000.95% 7,831,4000.95% (+0.10)7,000,0000.85% 7,000,0000.85%
14น.ส. พัชรา เกียรตินันทวิมล0 (-0.91)7,477,3000.91% 7,477,3000.91% 7,477,3000.91% 7,477,3000.91% 7,477,3000.91% (+0.05)7,078,4000.86%
15NOMURA PB NOMINEES LTD.0 (-0.91)7,427,0000.91% (-0.11)8,347,0001.02% (-0.15)9,594,0001.17% (+0.12)8,601,8001.05% 8,601,8001.05% (+1.05)0
16นาย สรสรรค คูห์รัตนพิศาล0 (-0.73)6,000,0000.73% (+0.73)0 0 0 0 0
17น.ส. หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจ0 (-0.70)5,742,4000.70% 5,742,4000.70% (+0.70)0 0 0 0
18นาย อนุชา อาวีลาสกุล0 (-0.70)5,735,0000.70% 5,735,0000.70% 5,735,0000.70% 5,735,0000.70% 5,735,0000.70% 5,735,0000.70%
19นาย ชัยพร เกียรตินันทวิมล0 (-0.66)5,381,0000.66% 5,381,0000.66% 5,381,0000.66% 5,381,0000.66% 5,381,0000.66% (+0.01)5,351,0000.65%
20น.ส. ชไมพร อภิกุลวณิช0 (-0.65)5,351,0000.65% 5,351,0000.65% 5,351,0000.65% 5,351,0000.65% 5,351,0000.65% 5,351,0000.65%
21นาย ประยูร รัตนไชยานนท์0 (-0.53)4,312,5000.53% 4,312,5000.53% 4,312,5000.53% 4,312,5000.53% 4,312,5000.53% 4,312,5000.53%
22น.ส. มานิดา ซินเมอร์แมน0 (-0.50)4,141,1000.50% 4,141,1000.50% 4,141,1000.50% 4,141,1000.50% 4,141,1000.50% 4,141,1000.50%
23นาย วิศณุ สุกุลพิเชฐรัตน์0 0 0 0 0 0 (-10.00)82,050,50010.00%
24นาย นรวัฒน์ สุวรรณ0 0 0 0 0 0 (-0.59)4,855,0000.59%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง