คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BOFFICE

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2258-9212
โทรสาร 0-2261-0170
เว๊บไซต์ www.bofficereit.com
ราคาหุ้น 16.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 515,257,629
No. ShareHolder (BOFFICE) วันที่ 06/03/19 วันที่ 17/08/18 วันที่ 23/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด103,000,00019.99% 103,000,00019.99% 103,000,00019.99%
2กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส39,112,5007.59% (-0.10)39,612,5007.69% 39,612,5007.69%
3สำนักงานประกันสังคม37,799,0007.34% (+1.24)31,456,7006.10% (-0.06)31,766,2006.16%
4บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)29,704,0005.76% (+0.91)25,000,0004.85% (-0.91)29,704,0005.76%
5กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์22,970,0004.46% (+0.89)18,374,0003.57% (-0.85)22,774,0004.42%
6นาย ประสาน ภิรัช บุรี18,335,0003.56% 18,335,0003.56% 18,335,0003.56%
7นาง ประพีร์ บุรี18,085,0003.51% (+0.01)18,035,0003.50% 18,035,0003.50%
8บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,000,0003.49% 18,000,0003.49% 18,000,0003.49%
9ธนาคาร ออมสิน18,000,0003.49% 18,000,0003.49% 18,000,0003.49%
10บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)15,950,0003.10% 15,950,0003.10% 15,950,0003.10%
11นาย สุรินทร์ มีนสุข8,000,0001.55% 8,000,0001.55% 8,000,0001.55%
12บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH7,069,4001.37% (+1.37)0 0
13บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC6,067,4001.18% (+1.18)0 0
14บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund5,850,0001.14% (+1.14)0 0
15กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์5,511,1491.07% (+0.20)4,487,1000.87% (-0.11)5,063,1000.98%
16มหาวิทยาลัยมหิดล5,225,2001.01% (-0.02)5,315,1001.03% (+0.01)5,245,2001.02%
17บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,000,0000.97% 5,000,0000.97% 5,000,0000.97%
18บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR4,963,2000.96% (+0.96)0 0
19บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,866,9000.94% (+0.94)0 0
20บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,690,4000.91% (-0.06)5,000,0000.97% (+0.08)4,600,0000.89%
21กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส4,319,4000.84% 4,319,4000.84% 4,319,4000.84%
22กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I3,842,0000.75% (+0.02)3,753,2000.73% 3,753,2000.73%
23CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND3,605,0000.70% 3,605,0000.70% 3,605,0000.70%
24บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,473,7000.67% (+0.67)0 0
25บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,000,0000.58% 3,000,0000.58% 3,000,0000.58%
26KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND2,955,6000.57% (-0.03)3,107,9000.60% (-0.01)3,138,9000.61%
27กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้2,947,0000.57% (+0.03)2,801,1000.54% (-0.01)2,815,0000.55%
28น.ส. ปนิษฐา บุรี2,880,0000.56% 2,880,0000.56% 2,880,0000.56%
29บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-3.51)18,100,0003.51% 18,100,0003.51%
30บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-2.01)10,339,2002.01% (+0.54)7,568,7001.47%
31บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-1.26)6,500,0001.26% 6,500,0001.26%
32AIA COMPANY LIMITED - EQ7-N0 (-0.91)4,704,0000.91% (+0.91)0

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง