คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BOFFICE

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2261-0170
โทรสาร 0-2261-0170
เว๊บไซต์ www.bofficereit.com
ราคาหุ้น 8.95
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 737,797,399
No. ShareHolder (BOFFICE) วันที่ 27/11/20 วันที่ 18/08/20 วันที่ 27/03/20 วันที่ 26/11/19 วันที่ 23/08/19 วันที่ 06/03/19 วันที่ 23/11/18 วันที่ 17/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด147,485,70019.99% 103,000,00019.99% 103,000,00019.99% 103,000,00019.99% 103,000,00019.99% 103,000,00019.99% 103,000,00019.99% 103,000,00019.99%
2สำนักงานประกันสังคม50,119,2006.79% (-0.17)35,870,3006.96% (-0.13)36,525,0007.09% (+0.30)34,969,1006.79% (-0.55)37,799,0007.34% 37,799,0007.34% (+1.18)31,766,2006.16% (+0.06)31,456,7006.10%
3กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible40,985,9895.55% 28,623,5005.55% (+5.55)0 0 0 0 0 0
4บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)37,994,8935.15% 26,534,6005.15% (-0.61)29,704,0005.76% 29,704,0005.76% 29,704,0005.76% 29,704,0005.76% 29,704,0005.76% (+0.91)25,000,0004.85%
5กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล32,623,8004.42% (-2.10)33,623,8006.52% (+6.52)0 0 0 0 0 0
6ธนาคาร ออมสิน30,069,9004.08% (+4.08)0 0 0 0 0 0 0
7นาง ประพีร์ บุรี29,727,5564.03% (+0.52)18,107,1003.51% 18,085,0003.51% 18,085,0003.51% 18,085,0003.51% 18,085,0003.51% (+0.01)18,035,0003.50% 18,035,0003.50%
8บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)27,940,2003.79% (-0.37)21,435,2004.16% (+0.63)18,194,0003.53% 18,194,0003.53% (+0.01)18,157,2003.52% (+3.52)0 0 0
9นาย ประสาน ภิรัช บุรี26,253,8863.56% 18,335,0003.56% 18,335,0003.56% 18,335,0003.56% 18,335,0003.56% 18,335,0003.56% 18,335,0003.56% 18,335,0003.56%
10บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)24,430,7003.31% (+0.39)15,038,8002.92% (-0.02)15,129,8002.94% (-0.13)15,800,0003.07% 15,800,0003.07% (-0.03)15,950,0003.10% 15,950,0003.10% 15,950,0003.10%
11บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)22,728,0003.08% (+1.82)6,468,0001.26% 6,468,0001.26% 6,500,0001.26% 6,500,0001.26% (+1.26)0 (-1.26)6,500,0001.26% 6,500,0001.26%
12PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND18,131,5002.46% (+0.60)9,602,4001.86% (+0.05)9,346,6001.81% (-0.56)12,223,3002.37% (+2.37)0 0 0 0
13บริษัท ภิรัชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด16,260,2002.20% (+2.20)0 0 0 0 0 0 0
14บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)15,769,8002.14% (-0.92)15,769,8003.06% 15,769,8003.06% (-0.12)16,412,1003.18% (-0.39)18,412,1003.57% (+0.08)18,000,0003.49% 18,000,0003.49% 18,000,0003.49%
15กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล9,489,9111.29% (+0.08)6,252,4001.21% (+0.15)5,457,4001.06% (+0.17)4,580,5000.89% (+0.15)3,824,4000.74% (+0.74)0 0 0
16มหาวิทยาลัยมหิดล9,470,1001.28% (+0.13)5,941,0001.15% 5,941,0001.15% 5,941,0001.15% 5,941,0001.15% (+0.14)5,225,2001.01% (-0.01)5,245,2001.02% (-0.01)5,315,1001.03%
17กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส9,193,6471.25% (-0.11)7,001,5001.36% 7,001,5001.36% 7,001,5001.36% (+0.52)4,340,4000.84% 4,319,4000.84% 4,319,4000.84% 4,319,4000.84%
18บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,012,1961.09% 5,595,5001.09% (+0.10)5,095,5000.99% 5,095,5000.99% 5,095,5000.99% (+0.02)5,000,0000.97% 5,000,0000.97% 5,000,0000.97%
19กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์7,247,0490.98% (-0.45)7,385,8491.43% (+0.06)7,083,9491.37% 7,083,9491.37% 7,083,9491.37% (+0.30)5,511,1491.07% (+0.09)5,063,1000.98% (+0.11)4,487,1000.87%
20นาย สุรินทร์ มีนสุข6,947,8000.94% (-0.31)6,447,8001.25% 6,447,8001.25% (-0.12)7,053,0001.37% (-0.18)8,000,0001.55% 8,000,0001.55% 8,000,0001.55% 8,000,0001.55%
21บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)6,600,0000.89% (+0.08)4,182,3000.81% 4,182,3000.81% (+0.81)0 0 0 0 0
22KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND6,181,9410.84% 4,317,3000.84% (+0.02)4,219,7000.82% (+0.21)3,129,9000.61% (+0.61)0 (-0.57)2,955,6000.57% (-0.04)3,138,9000.61% (+0.01)3,107,9000.60%
23น.ส. ปนิษฐา บุรี4,443,0950.60% (+0.01)3,033,1000.59% (+0.03)2,880,0000.56% 2,880,0000.56% 2,880,0000.56% 2,880,0000.56% 2,880,0000.56% 2,880,0000.56%
24บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,295,7000.58% 3,000,0000.58% 3,000,0000.58% 3,000,0000.58% 3,000,0000.58% 3,000,0000.58% 3,000,0000.58% 3,000,0000.58%
25บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,928,6000.53% (-0.23)3,928,6000.76% 3,928,6000.76% (-0.06)4,228,6000.82% 4,228,6000.82% (+0.15)3,473,7000.67% (+0.67)0 0
26กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้3,724,9000.50% (-0.22)3,724,9000.72% 3,724,9000.72% 3,724,9000.72% 3,724,9000.72% (+0.15)2,947,0000.57% (+0.02)2,815,0000.55% (+0.01)2,801,1000.54%
27ธนาคาร ออมสิน0 (-4.08)21,000,0004.08% 21,000,0004.08% (+0.59)18,000,0003.49% 18,000,0003.49% 18,000,0003.49% 18,000,0003.49% 18,000,0003.49%
28กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I0 (-0.87)4,489,3000.87% 4,489,3000.87% 4,489,3000.87% 4,489,3000.87% (+0.12)3,842,0000.75% (+0.02)3,753,2000.73% 3,753,2000.73%
29กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์0 (-0.52)2,697,8000.52% (+0.52)0 0 0 0 0 0
30กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล0 (-0.52)2,685,1000.52% (+0.52)0 0 0 0 0 0
31กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส0 0 (-7.54)38,867,6007.54% 38,867,6007.54% (-0.05)39,112,5007.59% 39,112,5007.59% (-0.10)39,612,5007.69% 39,612,5007.69%
32กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 0 (-5.59)28,803,5005.59% (+0.90)24,180,0004.69% (+0.01)24,100,0004.68% (+0.22)22,970,0004.46% (+0.04)22,774,0004.42% (+0.85)18,374,0003.57%
33บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.66)3,400,0000.66% 3,400,0000.66% (-0.25)4,690,4000.91% (+0.02)4,600,0000.89% (-0.08)5,000,0000.97%
34Principal Property Income Fund0 0 0 0 (-1.37)7,053,0001.37% (+1.37)0 0 0
35บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH0 0 0 0 0 (-1.37)7,069,4001.37% (+1.37)0 0
36บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC0 0 0 0 0 (-1.18)6,067,4001.18% (+1.18)0 0
37บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund0 0 0 0 0 (-1.14)5,850,0001.14% (+1.14)0 0
38บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR0 0 0 0 0 (-0.96)4,963,2000.96% (+0.96)0 0
39บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.94)4,866,9000.94% (+0.94)0 0
40CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 0 0 (-0.70)3,605,0000.70% 3,605,0000.70% 3,605,0000.70%
41บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-3.51)18,100,0003.51% 18,100,0003.51%
42บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-1.47)7,568,7001.47% (-0.54)10,339,2002.01%
43AIA COMPANY LIMITED - EQ7-N0 0 0 0 0 0 0 (-0.91)4,704,0000.91%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง