คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BM

บริษัท บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 149 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-3
โทรสาร 0-2817-5432 , 0-2817-5443
เว๊บไซต์ www.bmplc.co.th
ราคาหุ้น 1.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 439,951,957
No. ShareHolder (BM) วันที่ 15/03/19 วันที่ 09/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์49,450,60011.24% 49,450,60011.24%
2นาย ธีรวัต อมรธาตรี47,257,20010.74% 47,257,20010.74%
3NITTO KOGYO CORPORATION40,000,0009.09% 40,000,0009.09%
4นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์31,599,0007.18% 31,599,0007.18%
5นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี27,292,2006.20% 27,292,2006.20%
6นาย ลือชา โพธิ์อบ26,648,7006.06% (+0.08)26,294,0005.98%
7นาย ปวิธ วงศ์สว่างรัศมี14,517,8003.30% 14,517,8003.30%
8นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร13,881,0003.15% 13,881,0003.15%
9นาย วรกูล สัจจะบริบูรณ์13,716,4003.12% (+0.32)12,312,4002.80%
10น.ส. อารี สัจจะบริบูรณ์13,398,2003.05% 13,418,2003.05%
11นาย สุวกิจ สัจจะบริบูรณ์9,843,5002.24% (+0.13)9,296,8002.11%
12นาย กรสาร สัจจะบริบูรณ์9,834,1002.24% (+0.14)9,257,1002.10%
13น.ส. วราภรณ์ ศิริบุญมา9,073,1002.06% 9,073,1002.06%
14นาย กิตติพงษ์ อุชชิน6,605,4001.50% 6,591,3001.50%
15นาย สิทธิชัย ลิมป์โสวรรณ6,050,8001.38% (+0.02)5,986,0001.36%
16น.ส. ณัฐวรา เปี่ยมสุวรรณ5,886,0001.34% 5,886,0001.34%
17นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์5,400,0001.23% (+0.12)4,900,0001.11%
18น.ส. ณปพัฒณ์ กันทวัง5,389,5001.22% (+0.12)4,843,4001.10%
19นาย วริศ โพธิ์อบ5,343,0001.21% 5,343,0001.21%
20นาย สุริยา ภู่เพ็ชร์5,150,0001.17% (+1.17)0
21นาง ชุลีพร สัจจะบริบูรณ์5,000,0001.14% 5,000,0001.14%
22นาย คำนวน กุลสุวรรณ4,990,0001.13% (-0.19)5,820,8001.32%
23นาย สมชาย วงศ์สว่างรัศมี3,341,6000.76% (+0.04)3,170,0000.72%
24น.ส. วิจิตร เกรียงไกรวงศ์2,584,2000.59% (+0.01)2,551,4000.58%
25นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา2,500,0000.57% 2,500,0000.57%
26นาย เกียรติ อัชรพงศ์2,500,0000.57% 2,500,0000.57%
27บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 (-1.21)5,319,2881.21%
28นาย ศักดิ์สุมิตร สมรพิทักษ์กุล0 (-0.52)2,282,7000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง