คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BLISS

บริษัท บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.blisstel.co.th
ราคาหุ้น 0.14
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 6,868,686,869
No. ShareHolder (BLISS) วันที่ 18/03/19 วันที่ 20/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อัฐ ทองแตง340,000,0004.95% 340,000,0004.95%
2นาย อิทธิ ทองแตง295,400,0004.30% 295,400,0004.30%
3นาง วีณา ภัทรประสิทธิ์280,000,0004.07% 280,000,0004.07%
4นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์268,000,0003.90% 268,000,0003.90%
5นาย มนตรี เล็กวิจิตรธาดา265,000,0003.85% 265,000,0003.85%
6น.ส. กนานุช เล็กวิจิตร255,117,8153.71% (-0.18)267,117,8153.89%
7นาย กัมพล ตติยกวี250,200,0003.64% 250,200,0003.64%
8นาง รัชนีกร จินตกานนท์200,000,0002.91% 200,000,0002.91%
9น.ส. วิอร ทองแตง190,000,0002.76% 190,000,0002.76%
10นาย อติคุณ ทองแตง180,000,0002.62% 180,000,0002.62%
11น.ส. วิยะดา อิทธิวิทยาธร160,000,0002.33% 160,000,0002.33%
12น.ส. วัชราภรณ์ ไกรศักดาวัฒน์106,240,0001.55% (+1.55)0
13นาย เมธา รังสิยาวรานนท์105,600,7111.54% 105,600,7111.54%
14นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์100,000,0001.45% 100,000,0001.45%
15บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด99,270,0041.44% 99,270,0041.44%
16นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร95,900,0001.39% (-0.44)125,900,0001.83%
17น.ส. กาญจนา อิทธิวิทยาธร90,000,0001.31% 90,000,0001.31%
18นาย ปกรณ์ ธีรธำรง77,681,1001.13% 77,681,1001.13%
19น.ส. อำพันธ์ แปงคำ68,100,7100.99% 68,100,7100.99%
20นาย เณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์62,000,0000.90% 62,000,0000.90%
21นาง พรรณี เลียงวิทยาคุณ55,485,8900.81% 55,485,8900.81%
22นาย ธนากร กัลยาณมิตร50,749,0810.74% 50,749,0810.74%
23น.ส. คนึงนิจ บัลลังก์ศักดิ์40,000,0000.58% 40,000,0000.58%
24น.ส. วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม40,000,0000.58% 40,000,0000.58%
25นาง จรรยา สว่างจิตร38,200,0000.56% 38,200,0000.56%
26น.ส. ลินดา เมฆดารา0 (-1.16)80,000,0001.16%
27นาย นำกฤติ จีรพุทธิรักษ์0 (-0.76)52,000,0000.76%
28นาย ธีระเศรษฐ์ พุทธิโชติรักษา0 (-0.72)49,740,0000.72%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง