ข้อมูลหุ้น BLISS

บริษัท บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.blisstel.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน