คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BLAND

บริษัท บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ คอนโดมิเนียม อุตสาหกรรม นิวเจนีวา ชั้น 10, 47/569-576 หมู่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2504-4940-49
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.bangkokland.co.th
ราคาหุ้น 1.32
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 18,594,091,482
No. ShareHolder (BLAND) วันที่ 05/08/19 วันที่ 07/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อนันต์ กาญจนพาสน์4,605,756,46024.77% (+0.22)4,565,442,26024.55%
2บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)1,222,168,7006.57% 1,222,168,7006.57%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด936,061,8925.03% (+0.14)908,934,7814.89%
4MR. Jean-Marie Verbrugghe547,080,0002.94% 547,080,0002.94%
5นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล429,345,6802.31% 429,345,6802.31%
6นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ403,987,4002.17% (-0.08)418,487,4002.25%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED400,400,0042.15% (-0.04)406,424,1062.19%
8นาย จิรวุฒิ คุวานันท์388,896,7002.09% (+0.77)246,318,6001.32%
9BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED212,096,9901.14% 212,096,9901.14%
10นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์179,501,0650.97% (-0.48)269,851,0651.45%
11นาย จุลเมตต์ หาญชัยกุล152,500,0000.82% (-0.01)154,500,0000.83%
12EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT143,817,4040.77% (+0.07)129,434,7040.70%
13นาง สวัสดิ์ศรี เยาวพงศ์ศิริ140,000,0000.75% (+0.75)0
14STATE STREET EUROPE LIMITED133,744,9100.72% (+0.01)132,775,9350.71%
15นาย ประทีป ตั้งมติธรรม114,689,2000.62% (+0.62)0
16นาย สมชาย กีรติยาพงษ์110,000,0000.59% 110,000,0000.59%
17น.ส. สรนา เยาวพงศ์ศิริ108,150,0100.58% (-0.72)242,400,0101.30%
18EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES103,230,3700.56% (-0.02)108,396,5700.58%
19น.ส. วีรวรรณ เยาวพงศ์ศิริ100,000,0100.54% 100,000,0100.54%
20น.ส. วีณาวรรณ เยาวพงศ์ศิริ100,000,0100.54% 100,000,0100.54%
21น.ส. ศิริพร เยาวพงศ์ศิริ100,000,0100.54% 100,000,0100.54%
22นาย พิสิฐ เยาวพงศ์ศิริ100,000,0100.54% 100,000,0100.54%
23บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)0 (-0.81)151,544,0000.81%
24EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0 (-0.51)95,225,9960.51%
บางกอกแลนด์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)BLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET1,601,040,997
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง