ข้อมูลหุ้น BLAND

บริษัท บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ คอนโดมิเนียม อุตสาหกรรม นิวเจนีวา ชั้น 10, 47/569-576 หมู่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2504-4940-49
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.bangkokland.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน