คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BLA

บริษัท บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2777-8888
โทรสาร 0-2777-8899
เว๊บไซต์ www.bangkoklife.com
ราคาหุ้น 21.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,707,543,164
No. ShareHolder (BLA) วันที่ 30/08/19 วันที่ 08/05/19 วันที่ 27/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY413,396,20024.21% 413,396,20024.21% 413,396,20024.21%
2บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด222,505,00013.03% 222,505,00013.03% 222,505,00013.03%
3ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)130,022,4807.61% 130,022,4807.61% 130,022,4807.61%
4บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)78,375,3604.59% (+0.01)78,125,3604.58% (-0.02)78,574,7604.60%
5นาย ชาตรี โสภณพนิช63,967,2043.75% 63,967,2043.75% 63,967,2043.75%
6บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด63,000,0003.69% 63,000,0003.69% 63,000,0003.69%
7บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด57,201,4803.35% 57,201,4803.35% 57,201,4803.35%
8กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว54,294,7603.18% (-0.04)54,905,3603.22% (-0.37)61,283,8603.59%
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด53,009,5543.10% (+0.40)46,144,0272.70% (+0.30)40,933,7082.40%
10นาย เชิดชู โสภณพนิช45,294,0142.65% 45,294,0142.65% 45,294,0142.65%
11นาย ก้องภพ ลิมทรง40,950,0002.40% 40,950,0002.40% 40,950,0002.40%
12นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล32,403,0001.90% 32,403,0001.90% 32,403,0001.90%
13นาง ประไพวรรณ ลิมทรง31,376,0001.84% 31,376,0001.84% 31,376,0001.84%
14กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2528,776,5801.69% (-0.01)29,002,0801.70% (-0.28)33,878,8801.98%
15นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ25,950,0001.52% (+0.06)25,000,0001.46% (+0.27)20,300,0001.19%
16นาย ชัย โสภณพนิช21,810,3281.28% (-0.03)22,324,4281.31% (-0.09)23,889,8281.40%
17กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ17,680,7001.04% 17,798,3001.04% (-0.07)18,869,4001.11%
18นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย13,775,4590.81% 13,775,4590.81% (+0.03)13,298,4590.78%
19กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ11,550,1000.68% (+0.01)11,412,6000.67% (-0.07)12,573,7000.74%
20SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED11,301,9070.66% 11,205,3820.66% 11,202,9590.66%
21กองทุนเปิด บัวแก้ว0 (-0.51)8,755,4200.51% (-0.07)9,935,2200.58%
กรุงเทพประกันชีวิต ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)BTSGIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทSET3,902,485,600
2บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)FTREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้SET2,484,641,522
3บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)BBL -ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET1,947,936,550
4บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)CPNREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรทSET1,054,246,440
5บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)CPTGF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรทSET646,438,400
6บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)BKI -บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET630,847,840
7บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)BCP -บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET593,697,150
8บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)GLANDRT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์SET378,718,560
9บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)LHHOTEL -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทลSET312,680,370
10บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)JASIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมินSET302,489,560
11บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)GVREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์SET249,200,630
12บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)MBK -บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)SET228,260,570
13บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)PPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์คSET219,022,100
14บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)POPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศSET216,867,880
15บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)AIMIRT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรทSET163,330,800
16บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)MAJOR -บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)SET161,548,680
17บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)AMATAR -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทSET158,600,000
18บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.QH -บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)SET154,502,186
19บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)GAHREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้SET110,774,300
20บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)EASTW -บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)SET92,830,320
21บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)GGC -บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)SET72,571,740
22บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัดNETBAY -บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)mai55,948,750
23บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.JUBILE -บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)mai45,306,320
24บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)BEAUTY -บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)SET28,140,350
25บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)KCAR -บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)SET24,760,770
26บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)IHL -บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)SET10,713,500
Total14,246,560,888
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง