คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BLA

บริษัท บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2777-8888
โทรสาร 0-2777-8899
เว๊บไซต์ www.bangkoklife.com
ราคาหุ้น 15.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,707,543,164
No. ShareHolder (BLA) วันที่ 12/03/20 วันที่ 08/05/19 วันที่ 30/08/19 วันที่ 27/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY413,396,20024.21% 413,396,20024.21% 413,396,20024.21% 413,396,20024.21%
2บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด222,505,00013.03% 222,505,00013.03% 222,505,00013.03% 222,505,00013.03%
3ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)130,022,4807.61% 130,022,4807.61% 130,022,4807.61% 130,022,4807.61%
4บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)78,575,3604.60% (+0.02)78,125,3604.58% (-0.01)78,375,3604.59% (-0.01)78,574,7604.60%
5นาย ชาตรี โสภณพนิช63,967,2043.75% 63,967,2043.75% 63,967,2043.75% 63,967,2043.75%
6บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด63,000,0003.69% 63,000,0003.69% 63,000,0003.69% 63,000,0003.69%
7บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด57,201,4803.35% 57,201,4803.35% 57,201,4803.35% 57,201,4803.35%
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด54,331,5363.18% (+0.48)46,144,0272.70% (-0.40)53,009,5543.10% (+0.70)40,933,7082.40%
9กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว52,222,1603.06% (-0.16)54,905,3603.22% (+0.04)54,294,7603.18% (-0.41)61,283,8603.59%
10นาย เชิดชู โสภณพนิช45,294,0142.65% 45,294,0142.65% 45,294,0142.65% 45,294,0142.65%
11นาย ก้องภพ ลิมทรง40,950,0002.40% 40,950,0002.40% 40,950,0002.40% 40,950,0002.40%
12นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล32,403,0001.90% 32,403,0001.90% 32,403,0001.90% 32,403,0001.90%
13นาง ประไพวรรณ ลิมทรง31,376,0001.84% 31,376,0001.84% 31,376,0001.84% 31,376,0001.84%
14กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2527,367,0801.60% (-0.10)29,002,0801.70% (+0.01)28,776,5801.69% (-0.29)33,878,8801.98%
15นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ25,003,6001.46% 25,000,0001.46% (-0.06)25,950,0001.52% (+0.33)20,300,0001.19%
16นาย ชัย โสภณพนิช21,810,3281.28% (-0.03)22,324,4281.31% (+0.03)21,810,3281.28% (-0.12)23,889,8281.40%
17กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ17,021,8001.00% (-0.04)17,798,3001.04% 17,680,7001.04% (-0.07)18,869,4001.11%
18นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย13,775,4590.81% 13,775,4590.81% 13,775,4590.81% (+0.03)13,298,4590.78%
19SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED11,293,2070.66% 11,205,3820.66% 11,301,9070.66% 11,202,9590.66%
20กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ11,035,3000.65% (-0.02)11,412,6000.67% (-0.01)11,550,1000.68% (-0.06)12,573,7000.74%
21กองทุนเปิด บัวแก้ว0 (-0.51)8,755,4200.51% (+0.51)0 (-0.58)9,935,2200.58%
กรุงเทพประกันชีวิต ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)BTSGIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทSET2,739,244,700
2บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)FTREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้SET2,555,207,746
3บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)BBL -ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET1,646,584,350
4บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)BH -บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)SET931,095,000
5บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMAPANY LIMITEDCPTGF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรทSET611,086,300
6บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)BKI -บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET586,835,200
7บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)CPNREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรทSET555,620,904
8บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)BCP -บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET509,664,170
9บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)AIMIRT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรทSET458,042,820
10บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)BKER -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทลSET203,317,244
11บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)AMATAR -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทSET136,500,000
12บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)GVREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์SET119,027,090
13บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)GAHREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้SET91,297,500
14บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)EASTW -บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)SET87,673,080
15บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.ICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET84,494,000
16บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)GGC -บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)SET59,945,940
Total11,375,636,043
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง