คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BKKCP

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888
โทรสาร 0-2659-8860-1
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น 10.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 100,010,820
No. ShareHolder (BKKCP) วันที่ 02/03/22 วันที่ 02/12/21 วันที่ 01/09/21 วันที่ 01/06/21 วันที่ 03/03/21 วันที่ 08/12/20 วันที่ 02/09/20 วันที่ 02/06/20 วันที่ 05/03/20 วันที่ 27/11/19 วันที่ 31/07/19 วันที่ 05/03/19 วันที่ 22/11/18 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)17,561,90017.56% 17,561,90017.56% 17,561,90017.56% 17,561,90017.56% 17,561,90017.56% 17,561,90017.56% 17,561,90017.56% 17,561,90017.56% 17,561,90017.56% (-15.74)33,300,00033.30% 33,300,00033.30% 33,300,00033.30% 33,300,00033.30% 33,300,00033.30%
2ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)8,500,0008.50% 8,500,0008.50% 8,500,0008.50% 8,500,0008.50% 8,500,0008.50% 8,500,0008.50% 8,500,0008.50% 8,500,0008.50% 8,500,0008.50% 8,500,0008.50% 8,500,0008.50% 8,500,0008.50% 8,500,0008.50% 8,500,0008.50%
3บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด7,496,2007.50% 7,496,2007.50% 7,496,2007.50% 7,496,2007.50% 7,496,2007.50% 7,496,2007.50% 7,496,2007.50% 7,496,2007.50% 7,496,2007.50% (+7.50)0 0 0 0 0
4บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,759,3003.76% 3,759,3003.76% 3,759,3003.76% 3,759,3003.76% 3,759,3003.76% 3,759,3003.76% 3,759,3003.76% 3,759,3003.76% 3,759,3003.76% (+3.76)0 0 0 0 0
5บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,734,1003.73% 3,734,1003.73% 3,734,1003.73% 3,734,1003.73% 3,734,1003.73% 3,734,1003.73% 3,734,1003.73% 3,734,1003.73% 3,734,1003.73% (+3.73)0 0 0 0 0
6MR. PETER ERIC DENNIS2,826,2002.83% 2,826,2002.83% 2,826,2002.83% 2,826,2002.83% 2,826,2002.83% (+0.95)1,876,2001.88% 1,876,2001.88% 1,876,2001.88% (+1.88)0 (-1.95)1,950,0001.95% (+1.95)0 0 0 0
7นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ2,005,3002.01% 2,005,3002.01% 2,005,3002.01% 2,005,3002.01% 2,005,3002.01% 2,005,3002.01% 2,005,3002.01% 2,005,3002.01% (+0.01)2,000,0002.00% 2,000,0002.00% 2,000,0002.00% 2,000,0002.00% 2,000,0002.00% 2,000,0002.00%
8นางสาว จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์1,910,1001.91% 1,910,1001.91% 1,910,1001.91% 1,910,1001.91% 1,910,1001.91% 1,910,1001.91% 1,910,1001.91% 1,910,1001.91% 1,910,1001.91% (+1.91)0 0 0 0 0
9นาย วิทยุต นามศิริพงศ์พันธุ์1,730,0001.73% (+0.03)1,700,0001.70% 1,700,0001.70% (+0.02)1,680,0001.68% (+1.68)0 0 0 0 0 (-1.34)1,340,0001.34% (+0.05)1,290,0001.29% 1,290,0001.29% 1,290,0001.29% 1,290,0001.29%
10บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,648,7001.65% 1,648,7001.65% (-0.03)1,675,5001.68% (-0.96)2,645,0002.64% (-0.30)2,940,0002.94% (-0.06)3,000,0003.00% 3,000,0003.00% 3,000,0003.00% 3,000,0003.00% 3,000,0003.00% 3,000,0003.00% (-0.27)3,265,0003.27% (-0.48)3,754,8003.75% 3,754,8003.75%
11บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-1.65)1,648,7001.65% (+1.65)0 0 0 0 (-1.65)1,648,7001.65% 1,648,7001.65% 1,648,7001.65% 1,648,7001.65% 1,648,7001.65%
12บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-1.65)1,648,7001.65% 1,648,7001.65% 1,648,7001.65% (-0.17)1,821,0001.82% (-1.06)2,875,2002.88% (-2.07)4,946,6004.95% (-2.85)7,802,2007.80% (-1.27)9,069,4009.07% 9,069,4009.07%
13Mr. PETER ERIC DENNIS0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.78)1,778,0001.78% (+1.78)0 0 0 0 0
14น.ส. จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.91)1,910,1001.91% 1,910,1001.91% 1,910,1001.91% 1,910,1001.91% 1,910,1001.91%
15นาย วิชิต รักสุจริต0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.45)1,450,0001.45% 1,450,0001.45% (+1.45)0 0 0
16บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.29)1,289,0001.29% 1,289,0001.29% 1,289,0001.29% 1,289,0001.29%
17นาย ชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.15)1,154,0001.15% 1,154,0001.15% (+1.15)0
18Mr. Peter Eric Dennis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.15)1,150,0001.15%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า