คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BKI

บริษัท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ อาคารกรุงเทพประกันภัย, 25 ถนนสาทรใต้ กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2285-8888
โทรสาร 0-2610-2100
เว๊บไซต์ www.bangkokinsurance.com
ราคาหุ้น 271.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 106,451,294
No. ShareHolder (BKI) วันที่ 27/11/20 วันที่ 28/08/20 วันที่ 29/05/20 วันที่ 22/11/19 วันที่ 23/08/19 วันที่ 08/03/19 วันที่ 23/11/18 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)10,613,1949.97% 10,613,1949.97% 10,613,1949.97% 10,613,1949.97% 10,613,1949.97% 10,613,1949.97% 10,613,1949.97% 10,613,1949.97%
2HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,498,0303.29% 3,498,0303.29% 3,498,0303.29% (-0.06)3,563,4303.35% (-0.02)3,585,0303.37% (-3.17)6,961,0306.54% 6,961,0306.54% 6,961,0306.54%
3NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C3,376,0003.17% 3,376,0003.17% 3,376,0003.17% 3,376,0003.17% 3,376,0003.17% (+3.17)0 0 0
4มูลนิธิชินโสภณพนิช3,370,9343.17% 3,370,9343.17% 3,370,9343.17% 3,370,9343.17% 3,370,9343.17% 3,370,9343.17% 3,370,9343.17% 3,370,9343.17%
5บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด3,332,9343.13% 3,332,9343.13% 3,332,9343.13% 3,332,9343.13% 3,332,9343.13% 3,332,9343.13% 3,332,9343.13% 3,332,9343.13%
6AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD.2,989,5992.81% 2,989,5992.81% (+2.81)0 0 0 0 0 0
7นาย ชาญ โสภณพนิช2,884,3772.71% 2,884,3772.71% 2,884,3772.71% 2,884,3772.71% (+0.51)2,337,9772.20% 2,337,9772.20% 2,337,9772.20% (+0.14)2,197,9772.06%
8นาย ชัย โสภณพนิช2,813,3802.64% (-0.04)2,853,3802.68% 2,853,3802.68% (+0.09)2,759,2802.59% 2,759,2802.59% 2,759,2802.59% 2,759,2802.59% (-0.05)2,807,2802.64%
9นาย ชาตรี โสภณพนิช2,514,0332.36% 2,514,0332.36% 2,514,0332.36% 2,514,0332.36% 2,514,0332.36% 2,514,0332.36% 2,514,0332.36% 2,514,0332.36%
10นาย นิติ โอสถานุเคราะห์2,224,3622.09% 2,224,3622.09% 2,224,3622.09% 2,224,3622.09% 2,224,3622.09% 2,224,3622.09% 2,224,3622.09% 2,224,3622.09%
11บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,095,8401.97% 2,095,8401.97% 2,095,8401.97% 2,095,8401.97% 2,095,8401.97% (+1.00)1,031,1400.97% 1,031,1400.97% 1,031,1400.97%
12นาง อรุวรรณ โสภณพนิช2,036,8111.91% (+1.91)0 0 0 0 0 0 0
13GLORY HOPE LIMITED1,658,5171.56% 1,658,5171.56% 1,658,5171.56% 1,658,5171.56% 1,658,5171.56% 1,658,5171.56% 1,658,5171.56% 1,658,5171.56%
14กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)1,589,2031.49% 1,589,2031.49% 1,589,2031.49% 1,589,2031.49% 1,589,2031.49% 1,589,2031.49% 1,589,2031.49% 1,589,2031.49%
15กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,589,2031.49% 1,589,2031.49% 1,589,2031.49% 1,589,2031.49% 1,589,2031.49% 1,589,2031.49% 1,589,2031.49% 1,589,2031.49%
16บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด1,406,0711.32% 1,406,0711.32% 1,406,0711.32% 1,406,0711.32% 1,406,0711.32% 1,406,0711.32% 1,406,0711.32% 1,406,0711.32%
17บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,282,1001.20% 1,282,1001.20% 1,282,1001.20% 1,282,1001.20% 1,282,1001.20% 1,282,1001.20% 1,282,1001.20% 1,282,1001.20%
18บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)1,232,3411.16% 1,232,3411.16% 1,232,3411.16% 1,232,3411.16% 1,232,3411.16% 1,232,3411.16% 1,232,3411.16% 1,232,3411.16%
19นาง นุชนารถ โสภณพนิช1,103,6711.04% 1,103,6711.04% (+0.41)665,7460.63% 665,7460.63% 665,7460.63% 665,7460.63% 665,7460.63% 665,7460.63%
20BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH1,071,7331.01% 1,071,7331.01% 1,071,7331.01% 1,071,7331.01% 1,071,7331.01% 1,071,7331.01% 1,071,7331.01% 1,071,7331.01%
21บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด998,1510.94% 998,1510.94% 998,1510.94% 998,1510.94% 998,1510.94% 998,1510.94% 998,1510.94% 998,1510.94%
22คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช994,7740.93% 994,7740.93% 994,7740.93% 994,7740.93% 994,7740.93% 994,7740.93% 994,7740.93% (-0.14)1,139,3741.07%
23กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท971,7130.91% (-0.24)1,223,8131.15% (-0.15)1,388,7131.30% 1,388,7131.30% 1,388,7131.30% 1,388,7131.30% (-0.17)1,560,6131.47% (+1.47)0
24กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว963,3800.90% 963,3800.90% (-0.11)1,077,4801.01% 1,077,4801.01% 1,077,4801.01% (-0.05)1,125,8801.06% (-0.07)1,198,4801.13% (+1.13)0
25MISS YUEH CHEE AMY TSAI933,0380.88% 933,0380.88% 933,0380.88% 933,0380.88% 933,0380.88% 933,0380.88% 933,0380.88% 933,0380.88%
26UBS AG SINGAPORE BRANCH926,0070.87% 926,0070.87% 926,0070.87% 926,0070.87% 926,0070.87% 926,0070.87% 926,0070.87% 926,0070.87%
27นาย โชติ โสภณพนิช838,6000.79% 838,6000.79% 838,6000.79% 838,6000.79% 838,6000.79% 838,6000.79% 838,6000.79% 838,6000.79%
28กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ759,7000.71% 759,7000.71% (-0.05)805,0000.76% (-0.44)1,276,7001.20% (-0.02)1,299,1001.22% (-0.07)1,374,9001.29% (-0.14)1,525,1001.43% (+1.43)0
29บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด721,6520.68% 721,6520.68% 721,6520.68% 721,6520.68% 721,6520.68% 721,6520.68% 721,6520.68% 721,6520.68%
30บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)714,3990.67% 714,3990.67% 714,3990.67% 714,3990.67% 714,3990.67% 714,3990.67% 714,3990.67% 714,3990.67%
31นาย มิน เธียรวร710,0000.67% (+0.13)570,0000.54% (+0.54)0 0 0 0 0 0
32นาง ศรัณยา เชาว์ขวัญยืน691,0980.65% 691,0980.65% 691,0980.65% 691,0980.65% 691,0980.65% 691,0980.65% 691,0980.65% 691,0980.65%
33นาย คาร์ล วฤธ โสภณพนิช663,6000.62% 663,6000.62% 663,6000.62% 663,6000.62% (+0.62)0 0 0 0
34กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ591,5000.56% 591,5000.56% (-0.04)634,9000.60% 634,9000.60% 634,9000.60% (-0.02)660,0000.62% (-0.04)703,4000.66% (+0.66)0
35มูลนิธิ ชัย-นุชนารถ โสภณพนิช553,6050.52% 553,6050.52% 553,6050.52% (+0.52)0 (-0.52)553,6050.52% 553,6050.52% 553,6050.52% (+0.52)0
36นาย เชิดชู โสภณพนิช0 (-2.45)2,604,0172.45% 2,604,0172.45% 2,604,0172.45% 2,604,0172.45% 2,604,0172.45% 2,604,0172.45% 2,604,0172.45%
37AIOI INSURANCE CO., LTD.0 0 (-2.81)2,989,5992.81% 2,989,5992.81% 2,989,5992.81% 2,989,5992.81% 2,989,5992.81% 2,989,5992.81%
38BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH0 0 0 (-0.53)561,5250.53% 561,5250.53% 561,5250.53% (-0.02)580,7250.55% (-0.07)660,1250.62%
39มูลนิธิชัย-นุชนารถ โสภณพนิช0 0 0 (-0.52)553,6050.52% (+0.52)0 0 0 (-0.52)553,6050.52%
40บริษัท วัฒนชาญ จำกัด0 0 0 0 (-0.70)740,0000.70% 740,0000.70% 740,0000.70% 740,0000.70%
41HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES0 0 0 0 0 (-1.59)1,696,1911.59% 1,696,1911.59% 1,696,1911.59%
42กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 0 0 0 0 0 (-1.50)1,600,2001.50%
43กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 0 0 0 0 0 0 (-1.47)1,560,6131.47%
44กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 0 0 0 0 0 0 (-1.13)1,198,4801.13%
45กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 0 0 0 (-0.68)722,4000.68%
กรุงเทพประกันภัย ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)BH -บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)SET13,556,032,959
2บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)BBL -ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET4,354,452,810
3บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)BLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET1,862,236,032
4บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)TQM -บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET827,181,250
5บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)FTREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้SET303,595,560
6บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)NTV -บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)SET213,242,300
7บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)THRE -บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)SET200,770,594
8บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)CTW -บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)SET199,162,842
9บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)RAM -บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)SET179,139,000
10บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)BAFS -บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET178,635,225
11บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)KWC -บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)SET98,912,400
12บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)FMT -บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)SET93,372,540
13บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)SAUCE -บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)SET91,277,250
14บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)ASK -บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET77,928,420
15บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)AMATAR -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทSET71,400,000
16บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)CPI -บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET63,858,140
17บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)B-WORK -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศSET56,000,000
18บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)KBSPIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรีSET48,500,000
19บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)FUTUREPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์คSET48,165,000
20บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)CSC -บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)SET47,010,591
21บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)BOFFICE -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศSET42,312,645
22บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)UPF -บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)SET38,822,700
23บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)HREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชSET37,750,000
24บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)THREL -บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET36,102,528
25บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)WACOAL -บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)SET35,981,443
26บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)UP -บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)SET34,537,140
27บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)BRRGIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์SET29,890,000
28บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)BKER -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทลSET28,296,000
29บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)TITLE -บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)mai26,403,859
30บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET17,629,000
31บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)UT -บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)SET10,228,080
32บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)NKI -บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET9,989,190
33บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)NC -บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)SET7,887,440
34บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)BTNC -บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET4,792,320
35บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)NPK -บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)mai4,303,281
36บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)AFC -บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET3,437,724
Total22,939,236,261
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง