คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BKI

บริษัท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ อาคารกรุงเทพประกันภัย, 25 ถนนสาทรใต้ กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2285-8888
โทรสาร 0-2610-2100
เว๊บไซต์ www.bangkokinsurance.com
ราคาหุ้น 307.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 106,451,294
No. ShareHolder (BKI) วันที่ 23/08/19 วันที่ 08/03/19 วันที่ 23/11/18 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)10,613,1949.97% 10,613,1949.97% 10,613,1949.97% 10,613,1949.97%
2HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,585,0303.37% (-3.17)6,961,0306.54% 6,961,0306.54% 6,961,0306.54%
3NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C3,376,0003.17% (+3.17)0 0 0
4มูลนิธิชินโสภณพนิช3,370,9343.17% 3,370,9343.17% 3,370,9343.17% 3,370,9343.17%
5บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด3,332,9343.13% 3,332,9343.13% 3,332,9343.13% 3,332,9343.13%
6AIOI INSURANCE CO., LTD.2,989,5992.81% 2,989,5992.81% 2,989,5992.81% 2,989,5992.81%
7นาย ชัย โสภณพนิช2,759,2802.59% 2,759,2802.59% 2,759,2802.59% (-0.05)2,807,2802.64%
8นาย เชิดชู โสภณพนิช2,604,0172.45% 2,604,0172.45% 2,604,0172.45% 2,604,0172.45%
9นาย ชาตรี โสภณพนิช2,514,0332.36% 2,514,0332.36% 2,514,0332.36% 2,514,0332.36%
10นาย ชาญ โสภณพนิช2,337,9772.20% 2,337,9772.20% 2,337,9772.20% (+0.14)2,197,9772.06%
11นาย นิติ โอสถานุเคราะห์2,224,3622.09% 2,224,3622.09% 2,224,3622.09% 2,224,3622.09%
12บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,095,8401.97% (+1.00)1,031,1400.97% 1,031,1400.97% 1,031,1400.97%
13GLORY HOPE LIMITED1,658,5171.56% 1,658,5171.56% 1,658,5171.56% 1,658,5171.56%
14กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)1,589,2031.49% 1,589,2031.49% 1,589,2031.49% 1,589,2031.49%
15กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,589,2031.49% 1,589,2031.49% 1,589,2031.49% 1,589,2031.49%
16บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด1,406,0711.32% 1,406,0711.32% 1,406,0711.32% 1,406,0711.32%
17กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท1,388,7131.30% 1,388,7131.30% (-0.17)1,560,6131.47% (+1.47)0
18กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ1,299,1001.22% (-0.07)1,374,9001.29% (-0.14)1,525,1001.43% (+1.43)0
19บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,282,1001.20% 1,282,1001.20% 1,282,1001.20% 1,282,1001.20%
20บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)1,232,3411.16% 1,232,3411.16% 1,232,3411.16% 1,232,3411.16%
21กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว1,077,4801.01% (-0.05)1,125,8801.06% (-0.07)1,198,4801.13% (+1.13)0
22BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH1,071,7331.01% 1,071,7331.01% 1,071,7331.01% 1,071,7331.01%
23บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด998,1510.94% 998,1510.94% 998,1510.94% 998,1510.94%
24คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช994,7740.93% 994,7740.93% 994,7740.93% (-0.14)1,139,3741.07%
25MISS YUEH CHEE AMY TSAI933,0380.88% 933,0380.88% 933,0380.88% 933,0380.88%
26UBS AG SINGAPORE BRANCH926,0070.87% 926,0070.87% 926,0070.87% 926,0070.87%
27นาย โชติ โสภณพนิช838,6000.79% 838,6000.79% 838,6000.79% 838,6000.79%
28บริษัท วัฒนชาญ จำกัด740,0000.70% 740,0000.70% 740,0000.70% 740,0000.70%
29บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด721,6520.68% 721,6520.68% 721,6520.68% 721,6520.68%
30บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)714,3990.67% 714,3990.67% 714,3990.67% 714,3990.67%
31นาง ศรัณยา เชาว์ขวัญยืน691,0980.65% 691,0980.65% 691,0980.65% 691,0980.65%
32นาง นุชนารถ โสภณพนิช665,7460.63% 665,7460.63% 665,7460.63% 665,7460.63%
33กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ634,9000.60% (-0.02)660,0000.62% (-0.04)703,4000.66% (+0.66)0
34BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH561,5250.53% 561,5250.53% (-0.02)580,7250.55% (-0.07)660,1250.62%
35มูลนิธิ ชัย-นุชนารถ โสภณพนิช553,6050.52% 553,6050.52% 553,6050.52% (+0.52)0
36HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES0 (-1.59)1,696,1911.59% 1,696,1911.59% 1,696,1911.59%
37กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 0 (-1.50)1,600,2001.50%
38กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 0 0 (-1.47)1,560,6131.47%
39กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 0 0 (-1.13)1,198,4801.13%
40กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 (-0.68)722,4000.68%
41มูลนิธิชัย-นุชนารถ โสภณพนิช0 0 0 (-0.52)553,6050.52%
กรุงเทพประกันภัย ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)BH -บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)SET13,718,713,585
2บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)BBL -ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET5,898,786,190
3บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)BLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET1,653,720,096
4บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)FTREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้SET567,867,030
5บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)TQM -บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET492,375,000
6บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)WHART -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรทSET267,677,620
7บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)NTV -บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)SET252,578,700
8บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)BAFS -บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET231,632,813
9บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)RAM -บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)SET198,129,000
10บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)CTW -บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)SET145,082,725
11บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)FMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET100,454,200
12บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)KWC -บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)SET99,499,000
13บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)ASK -บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET88,237,337
14บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)AMATAR -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทSET87,500,000
15บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)SAUCE -บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)SET80,180,800
16บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)FUTUREPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์คSET70,965,000
17บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)B-WORK -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศSET61,000,000
18บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)THRE -บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)SET54,369,981
19บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)BGC -บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)SET52,800,000
20บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)BOFFICE -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศSET50,100,000
21บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)CPI -บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET48,813,028
22บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)HREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชSET47,000,000
23บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)CSC -บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)SET45,907,056
24บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)BRRGIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์SET42,480,000
25บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)THREL -บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET40,400,448
26บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)UP -บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)SET36,002,352
27บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)WACOAL -บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)SET35,606,488
28บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)UPF -บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)SET20,109,600
29บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)TITLE -บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)mai18,040,943
30บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET12,716,000
31บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)NKI -บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET12,291,480
32บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)NC -บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)SET10,174,798
33บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)UT -บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)SET9,757,050
34บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)NPK -บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)mai6,111,168
35บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)BTNC -บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET5,222,400
36บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)AFC -บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET4,089,706
Total24,566,391,592
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง