คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BKER

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488
โทรสาร -
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น 5.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 873,969,646
No. ShareHolder (BKER) วันที่ 28/05/20 วันที่ 13/04/20 วันที่ 06/12/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด155,479,20017.79% (+0.30)152,920,20017.49% (+17.49)0
2สำนักงานประกันสังคม114,870,84313.14% 114,870,84313.14% (+0.17)113,348,04312.97%
3บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด39,000,0004.46% 39,000,0004.46% (+4.46)0
4บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)30,805,6433.52% 30,805,6433.52% (+3.52)0
5PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND30,052,7093.44% 30,052,7093.44% (+3.44)0
6กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส26,965,1003.08% 26,965,1003.08% (+3.08)0
7บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)25,550,0002.92% 25,550,0002.92% (+2.92)0
8ธนาคาร ออมสิน23,550,4962.69% 23,550,4962.69% (+2.69)0
9กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล18,463,2002.11% 18,463,2002.11% (+2.11)0
10บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)18,414,9002.11% 18,414,9002.11% (+2.11)0
11บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14,641,0001.67% 14,641,0001.67% (+1.67)0
12กองทุนเปิด ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์14,055,3201.61% 14,055,3201.61% (+1.61)0
13บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)12,747,1001.46% 12,747,1001.46% (+1.46)0
14บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด11,510,5001.32% 11,510,5001.32% (+1.32)0
15KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND11,145,4881.28% 11,145,4881.28% (+1.28)0
16กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม9,698,9001.11% 9,698,9001.11% (+1.11)0
17มหาวิทยาลัยมหิดล9,150,0001.05% 9,150,0001.05% (+1.05)0
18กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส7,460,8000.85% 7,460,8000.85% (+0.85)0
19บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)7,291,7000.83% 7,291,7000.83% (+0.83)0
20บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)6,953,3660.80% 6,953,3660.80% (+0.80)0
21กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า6,285,7000.72% 6,285,7000.72% (+0.72)0
22บริษัท ฟ้าบันดาลทรัพย์ จำกัด5,468,8000.63% 5,468,8000.63% (+0.63)0
23กองทุนเปิด พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม5,143,0000.59% 5,143,0000.59% (+0.59)0
24กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์5,066,6000.58% 5,066,6000.58% (+0.58)0
25บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,716,0000.54% 4,716,0000.54% (+0.54)0
26บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด0 0 (-15.52)135,701,40015.52%
27บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด0 0 (-4.46)39,000,0004.46%
28บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-3.52)30,805,6433.52%
29กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส0 0 (-3.08)26,965,1003.08%
30บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-2.82)24,677,6002.82%
31ธนาคาร ออมสิน0 0 (-2.69)23,550,4962.69%
32กองทุนเปิด CIMB พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม0 0 (-2.19)19,119,6092.19%
33"กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล"0 0 (-2.07)18,102,9002.07%
34บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.97)17,190,0001.97%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง