คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BJC

บริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2367-1111, 0-2381-4520-39
โทรสาร 0-2367-1000, 0-2381-4545
เว๊บไซต์ www.bjc.co.th
ราคาหุ้น 33.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,007,953,359
No. ShareHolder (BJC) วันที่ 25/08/21 วันที่ 30/04/21 วันที่ 23/03/21 วันที่ 28/08/20 วันที่ 10/06/20 วันที่ 05/05/20 วันที่ 29/08/19 วันที่ 02/05/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด1,980,730,55049.42% 1,980,730,55049.42% 1,980,730,55049.42% (-16.60)2,645,730,55066.02% 2,645,730,55066.02% (-0.01)2,645,730,55066.03% (-0.77)2,675,730,55066.80% (-0.04)2,675,730,55066.84% (-1.42)2,731,230,55068.26%
2บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด1,002,094,00025.00% 1,002,094,00025.00% 1,002,094,00025.00% (+25.00)0 0 0 0 0 0
3DBS BANK LTD157,094,9003.92% 157,094,9003.92% 157,094,9003.92% 157,094,9003.92% (-0.50)177,094,9004.42% 177,094,9004.42% (+2.11)92,448,0002.31% (-0.64)117,948,0002.95% (-0.03)119,155,3002.98%
4สำนักงานประกันสังคม97,842,6002.44% (+0.16)91,419,0002.28% 91,419,0002.28% (+0.36)77,003,5001.92% (+0.18)69,875,9001.74% (+0.10)65,540,2001.64% (+0.83)32,480,9000.81% (+0.23)23,215,9000.58% (+0.58)0
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด97,122,7062.42% (+0.01)96,658,8112.41% (+0.28)85,492,6062.13% (-0.70)113,219,7942.83% (-0.41)129,911,8443.24% (+0.12)124,862,5563.12% (-0.50)144,868,1233.62% (-0.17)151,681,4813.79% (+0.59)128,011,5123.20%
6RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED72,351,5001.81% (+0.09)69,019,7001.72% 69,019,7001.72% (+0.65)43,023,8001.07% (+1.07)0 0 0 0 0
7กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว57,990,2501.45% 57,990,2501.45% (-0.05)60,209,8501.50% (-0.03)61,446,5501.53% (-0.12)66,272,3501.65% 66,272,3501.65% (-0.07)68,735,7501.72% (-0.03)70,006,1501.75% (-0.31)82,597,1502.06%
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED37,288,7210.93% (+0.03)36,248,0210.90% (+0.01)35,534,2110.89% (+0.08)32,594,2560.81% (-0.15)38,353,5360.96% 38,543,0360.96% (-0.01)38,736,6290.97% (+0.06)36,527,1720.91% (+0.17)29,765,2550.74%
9กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2529,849,5000.74% 29,849,5000.74% (-0.04)31,341,0000.78% (-0.03)32,295,6000.81% (-0.05)34,537,3000.86% 34,537,3000.86% (-0.07)37,205,1000.93% (-0.01)37,516,9000.94% (-0.21)45,882,3001.15%
10STATE STREET EUROPE LIMITED21,248,5520.53% (-0.07)24,138,4300.60% (-0.01)24,337,6300.61% (+0.05)22,593,9980.56% (-0.02)23,272,0490.58% (+0.01)22,967,6850.57% (-0.04)24,409,4940.61% (+0.04)23,011,4200.57% (-0.02)23,545,5410.59%
11UBS AG SINGAPORE BRANCH0 0 0 (-5.54)222,000,0005.54% 222,000,0005.54% 222,000,0005.54% 222,000,0005.54% (-0.01)222,000,0005.55% 222,000,0005.55%
12บริษัท ทีซีซี เวิ้งนาครเขษม จำกัด0 0 0 (-1.94)77,596,4001.94% (+0.49)58,056,4001.45% (-0.55)80,056,4002.00% (+2.00)0 0 0
13บริษัท รัตนสูตร จำกัด0 0 0 (-0.62)25,000,0000.62% (+0.62)0 0 0 0 0
14กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 (-0.53)21,219,5500.53% (-0.03)22,543,9500.56% 22,543,9500.56% (-0.01)22,967,3500.57% (-0.01)23,132,3500.58% (-0.10)27,287,9500.68%
15บริษัท ที.ซี.ซี.เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ จำกัด0 0 0 0 (-0.52)21,000,0000.52% (-0.05)23,000,0000.57% (+0.57)0 0 0
16บริษัท สหหมิงฮั้วพาณิชย์ จำกัด0 0 0 0 0 0 (-1.56)62,500,0001.56% (+1.56)0 0
17THE BANK OF NEW YORK MELLON0 0 0 0 0 0 (-0.61)24,470,0000.61% 24,546,4000.61% (+0.61)0
18บริษัท อีเอสพี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด0 0 0 0 0 0 0 (-0.66)26,600,0000.66% (+0.66)0
19บริษัท ทวีผลการเกษตร จำกัด0 0 0 0 0 0 0 (-0.66)26,400,0000.66% (+0.66)0
20กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)21,512,9000.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง