ข้อมูลหุ้น BJC

บริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2146-5999
โทรสาร 0-2146-9309
เว๊บไซต์ www.bjc.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน