คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BJC

บริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2367-1111, 0-2381-4520-39
โทรสาร 0-2367-1000, 0-2381-4545
เว๊บไซต์ www.bjc.co.th
ราคาหุ้น 52.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,003,187,537
No. ShareHolder (BJC) วันที่ 02/05/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด2,675,730,55066.84% (-1.42)2,731,230,55068.26%
2UBS AG SINGAPORE BRANCH222,000,0005.55% 222,000,0005.55%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด151,681,4813.79% (+0.59)128,011,5123.20%
4DBS BANK LTD117,948,0002.95% (-0.03)119,155,3002.98%
5กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว70,006,1501.75% (-0.31)82,597,1502.06%
6กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2537,516,9000.94% (-0.21)45,882,3001.15%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED36,527,1720.91% (+0.17)29,765,2550.74%
8บริษัท อีเอสพี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด26,600,0000.66% (+0.66)0
9บริษัท ทวีผลการเกษตร จำกัด26,400,0000.66% (+0.66)0
10THE BANK OF NEW YORK MELLON24,546,4000.61% (+0.61)0
11สำนักงานประกันสังคม23,215,9000.58% (+0.58)0
12กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ23,132,3500.58% (-0.10)27,287,9500.68%
13STATE STREET EUROPE LIMITED23,011,4200.57% (-0.02)23,545,5410.59%
14กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 (-0.54)21,512,9000.54%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง