ข้อมูลหุ้น BIZ

บริษัท บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ที่อยู่ 92/45 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2636-6828-9
โทรสาร 0-2236-3167
เว๊บไซต์ www.bizalignment.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน