ข้อมูลหุ้น BIOTEC

บริษัท บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ อาคารมาโณทาวเวอร์, 153 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2260-0050
โทรสาร 0-2259-9825, 0-2261-4813
เว๊บไซต์ www.jutha.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน