ข้อมูลหุ้น BIG

บริษัท บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 115, 115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
โทรศัพท์ 0-2809-9956-65
โทรสาร 0-2809-9950
เว๊บไซต์ www.bigcamera.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน