คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BH

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2667-1000
โทรสาร 0-2667-2525
เว๊บไซต์ www.bumrungrad.com
ราคาหุ้น 146.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 728,975,546
No. ShareHolder (BH) วันที่ 23/08/19 วันที่ 07/03/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)181,660,70624.92% 181,660,70624.92% (+4.38)149,660,70620.54%
2บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)106,760,41714.65% 106,760,41714.65% 106,760,41714.65%
3UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account61,509,5658.44% 61,509,5658.44% 61,509,5658.44%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด60,738,0118.33% (-0.09)61,373,4488.42% (-0.13)62,307,4208.55%
5บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด26,138,8753.59% 26,138,8753.59% 26,138,8753.59%
6สำนักงานประกันสังคม24,499,9003.36% (+0.18)23,168,4003.18% (+0.07)22,683,9003.11%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED13,963,2831.92% (+0.18)12,659,4831.74% (+0.24)10,951,1571.50%
8GIC PRIVATE LIMITED12,655,4831.74% (+0.39)9,807,0511.35% (-0.28)11,888,7941.63%
9STATE STREET EUROPE LIMITED12,305,4271.69% (+0.11)11,500,0001.58% 11,491,9761.58%
10บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด11,381,6141.56% (-0.38)14,158,9141.94% 14,158,9141.94%
11นาย ชัย โสภณพนิช10,232,4851.40% (-0.03)10,432,4851.43% (-0.01)10,482,4851.44%
12กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว5,865,0000.80% (-0.14)6,822,3000.94% (-0.01)6,939,3000.95%
13N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 15,391,6460.74% (-0.04)5,703,3710.78% (+0.78)0
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED5,274,6730.72% (-0.29)7,353,0751.01% (+0.31)5,129,6910.70%
15นาย ชาลี โสภณพนิช5,227,5000.72% 5,227,5000.72% 5,227,5000.72%
16นาย ชาตรี โสภณพนิช3,695,6350.51% 3,695,6350.51% 3,695,6350.51%
17บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.48)10,774,1001.48%
18N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 (-0.78)5,703,3710.78%
19CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH0 0 (-0.63)4,613,7050.63%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง