ข้อมูลหุ้น BH

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2667-1000
โทรสาร 0-2667-2525
เว๊บไซต์ www.bumrungrad.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน