ข้อมูลหุ้น BGC

บริษัท บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 47/1 หมู่ 2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2834-7000
โทรสาร 0-2533-1140
เว๊บไซต์ www.bgc.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน