คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BGC

บริษัท บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 47/1 หมู่ 2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2834-7000
โทรสาร 0-2533-1140
เว๊บไซต์ www.bgc.co.th
ราคาหุ้น 13.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 694,444,333
No. ShareHolder (BGC) วันที่ 07/05/19 วันที่ 12/10/18 วันที่ 29/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)499,999,92072.00% (+72.00)0 (-72.00)499,999,92072.00%
2บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,961,0002.44% (+2.44)0 0
3กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้11,679,4001.68% (+1.68)0 (-1.75)12,122,5001.75%
4กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว10,387,9001.50% (+1.50)0 (-1.60)11,087,3001.60%
5กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล7,399,3001.07% (+1.07)0 0
6UOB LONG TERM EQUITY FUND6,163,5000.89% (+0.89)0 0
7กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ5,652,2000.81% (+0.81)0 0
8บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,205,1000.75% (+0.75)0 0
9นาย ปริญญา เธียรวร4,200,0000.60% (+0.60)0 0
10กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,140,6000.60% (+0.60)0 (-0.54)3,781,6000.54%
11กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส4,118,7000.59% (+0.59)0 (-0.56)3,861,6000.56%
12บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,000,0000.58% (+0.58)0 (-0.58)4,000,0000.58%
13กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/303,809,3000.55% (+0.55)0 (-1.15)7,986,5001.15%
14กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล3,582,9000.52% (+0.52)0 0
15บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,513,9000.51% (+0.51)0 0
16บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)0 (-72.00)499,999,92072.00% (+72.00)0
17กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว0 (-0.63)4,375,2000.63% (+0.63)0
18บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 (-0.58)4,000,0000.58% (+0.58)0
19AIA COMPANY LIMITED TH-EQ1-P0 (-0.37)2,602,0000.37% (+0.37)0
20AIA COMPANY LIMITED TH-EQ2-P0 (-0.37)2,563,0000.37% (+0.37)0
21นาย กรีติ์กนิษฐ์ โชคชัยณรงค์0 (-0.36)2,500,0000.36% (+0.36)0
22กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล0 (-0.31)2,126,2000.31% (+0.31)0
23กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว0 (-0.30)2,105,8000.30% (+0.30)0
24บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 (-0.29)2,000,0000.29% (+0.29)0
25นาง สิริรัตน์ พรประภา0 (-0.29)2,000,0000.29% (+0.29)0
26นาย รักสนิท พรประภา0 (-0.29)2,000,0000.29% (+0.29)0
27บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.75)5,200,0000.75%
28กองทุนเปิด ทิสโก้สแตรทิจิก ฟันด์0 0 (-0.62)4,313,7000.62%
29บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อ My Double Plus (ตราสารทุน)0 0 (-0.58)4,000,0000.58%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง