คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BFIT

บริษัท บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 1,3,5,6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2073-0677
โทรสาร 0-2073-0670
เว๊บไซต์ www.bfit.co.th
ราคาหุ้น 35.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 220,483,454
No. ShareHolder (BFIT) วันที่ 07/05/19 วันที่ 04/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)99,967,19845.34% (+45.34)0
2นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์19,446,9388.82% (-0.93)20,481,2759.75%
3นาย ลุชัย ภุขันอนันต์10,738,7704.87% 10,227,4004.87%
4นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์9,884,2054.48% (+0.27)8,842,1004.21%
5น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย7,717,5003.50% 7,350,0003.50%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด5,575,5012.53% (-0.29)5,918,6262.82%
7UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account4,642,0502.11% 4,421,0002.11%
8นาย วินชัย พึ่งรัศมี4,013,5001.82% (+0.38)3,029,7001.44%
9MR. LEE JUI-CHUAN2,824,1641.28% 2,689,6801.28%
10MR. HSIAO-WEI LIU2,434,7401.10% 2,318,8001.10%
11นาย ธนา คุณารักษ์วงศ์2,053,7300.93% (-0.63)3,277,0001.56%
12นาย อัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง1,900,2880.86% (-0.13)2,077,7770.99%
13นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย1,466,6000.67% (-3.85)9,492,0004.52%
14นาย พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช1,105,6500.50% 1,053,0000.50%
15บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)0 (-36.35)76,325,64036.35%
16น.ส. สิริยา อินทรประสิทธิ์0 (-2.00)4,200,0002.00%
17นาง นัยน์ปพร รุ่งศรีรัตนวงศ์0 (-0.83)1,748,6150.83%
18นาง น้ำใจ อิทธิพานิชพงศ์0 (-0.66)1,384,4250.66%
19น.ส. วรพร กิตติคุณ0 (-0.62)1,295,7000.62%
20นาย ศุภโชค ตันติวิท0 (-0.57)1,188,8000.57%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง