คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BFIT

บริษัท บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 1,3,5,6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2073-0677
โทรสาร 0-2073-0670
เว๊บไซต์ www.bfit.co.th
ราคาหุ้น 30.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 551,241,354
No. ShareHolder (BFIT) วันที่ 08/04/20 วันที่ 07/05/19 วันที่ 04/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)452,238,40782.04% (+36.70)99,967,19845.34% (+45.34)0
2นาย สถาพร งามเรืองพงศ์10,494,2001.90% (+1.90)0 0
3นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์9,617,6051.74% (-2.74)9,884,2054.48% (+0.27)8,842,1004.21%
4นาย ลุชัย ภุขันอนันต์8,480,0701.54% (-3.33)10,738,7704.87% 10,227,4004.87%
5น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย7,717,5001.40% (-2.10)7,717,5003.50% 7,350,0003.50%
6MRS. MEI LEE4,620,0000.84% (+0.84)0 0
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด4,035,0550.73% (-1.80)5,575,5012.53% (-0.29)5,918,6262.82%
8น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ2,840,0000.52% (+0.52)0 0
9นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์0 (-8.82)19,446,9388.82% (-0.93)20,481,2759.75%
10UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account0 (-2.11)4,642,0502.11% 4,421,0002.11%
11นาย วินชัย พึ่งรัศมี0 (-1.82)4,013,5001.82% (+0.38)3,029,7001.44%
12MR. LEE JUI-CHUAN0 (-1.28)2,824,1641.28% 2,689,6801.28%
13MR. HSIAO-WEI LIU0 (-1.10)2,434,7401.10% 2,318,8001.10%
14นาย ธนา คุณารักษ์วงศ์0 (-0.93)2,053,7300.93% (-0.63)3,277,0001.56%
15นาย อัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง0 (-0.86)1,900,2880.86% (-0.13)2,077,7770.99%
16นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย0 (-0.67)1,466,6000.67% (-3.85)9,492,0004.52%
17นาย พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช0 (-0.50)1,105,6500.50% 1,053,0000.50%
18บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)0 0 (-36.35)76,325,64036.35%
19น.ส. สิริยา อินทรประสิทธิ์0 0 (-2.00)4,200,0002.00%
20นาง นัยน์ปพร รุ่งศรีรัตนวงศ์0 0 (-0.83)1,748,6150.83%
21นาง น้ำใจ อิทธิพานิชพงศ์0 0 (-0.66)1,384,4250.66%
22น.ส. วรพร กิตติคุณ0 0 (-0.62)1,295,7000.62%
23นาย ศุภโชค ตันติวิท0 0 (-0.57)1,188,8000.57%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง