ข้อมูลหุ้น BEYOND

บริษัท บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ที่อยู่ เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2028-2626
โทรสาร 0-2028-2628
เว๊บไซต์ www.boundandbeyond.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน