ข้อมูลหุ้น BEM

บริษัท บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2641-4611, 0-2354-2000
โทรสาร 0-2641-4610, 0-2354-2040
เว๊บไซต์ www.bemplc.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน