คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BEM

บริษัท บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2641-4611, 0-2354-2000
โทรสาร 0-2641-4610, 0-2354-2040
เว๊บไซต์ www.bemplc.co.th
ราคาหุ้น 11.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 15,286,894,882
No. ShareHolder (BEM) วันที่ 08/05/19 วันที่ 05/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)4,722,121,82930.89% (+0.06)4,712,121,82930.83%
2การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย1,256,259,5848.22% 1,256,259,5848.22%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,055,747,3416.91% (+0.78)936,724,2696.13%
4ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,047,025,1756.85% 1,047,025,1756.85%
5นาย วิชัย วชิรพงศ์402,157,7572.63% (+0.33)351,694,4572.30%
6STATE STREET EUROPE LIMITED327,617,1912.14% (+0.25)288,654,7191.89%
7ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)303,448,7091.99% 303,448,7091.99%
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED299,816,8741.96% (+0.28)257,092,3741.68%
9สำนักงานประกันสังคม296,545,4581.94% (+0.06)287,069,5001.88%
10นาย มิน เธียรวร230,000,0001.50% (+0.19)200,000,0001.31%
11บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด136,659,9520.89% 136,659,9520.89%
12กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว130,535,0000.85% (-0.46)200,619,7001.31%
13GIC PRIVATE LIMITED121,661,8180.80% (+0.14)100,877,7610.66%
14UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED107,200,0000.70% (-0.09)121,250,0000.79%
15กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 (-0.98)149,546,3000.98%
16กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/250 (-0.62)94,408,5000.62%
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)TTW -บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)SET10,391,990,850
2บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)CKP -บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET7,951,115,779
Total18,343,106,629

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง