คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BEM

บริษัท บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2641-4611, 0-2354-2000
โทรสาร 0-2641-4610, 0-2354-2040
เว๊บไซต์ www.bemplc.co.th
ราคาหุ้น 9.55
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 15,284,552,455
No. ShareHolder (BEM) วันที่ 23/04/20 วันที่ 11/03/20 วันที่ 08/05/19 วันที่ 23/08/19 วันที่ 05/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)4,787,121,82931.32% 4,787,121,82931.32% (+0.43)4,722,121,82930.89% (-0.43)4,787,121,82931.32% (+0.49)4,712,121,82930.83%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,324,299,0888.66% (-0.35)1,377,823,1949.01% (+2.10)1,055,747,3416.91% (-0.12)1,074,957,9767.03% (+0.90)936,724,2696.13%
3การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย1,256,259,5848.22% 1,256,259,5848.22% 1,256,259,5848.22% 1,256,259,5848.22% 1,256,259,5848.22%
4ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)815,356,0755.33% (+0.04)809,256,0755.29% (-1.56)1,047,025,1756.85% 1,047,025,1756.85% 1,047,025,1756.85%
5สำนักงานประกันสังคม470,819,0003.08% (+0.52)390,789,0002.56% (+0.62)296,545,4581.94% 296,545,4581.94% (+0.06)287,069,5001.88%
6นาย วิชัย วชิรพงศ์336,717,2572.20% (-0.22)369,532,2572.42% (-0.21)402,157,7572.63% (+0.07)390,678,7572.56% (+0.26)351,694,4572.30%
7STATE STREET EUROPE LIMITED329,072,2412.15% (+0.05)320,406,8592.10% (-0.04)327,617,1912.14% (+0.09)314,102,2982.05% (+0.16)288,654,7191.89%
8ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)303,448,7091.99% 303,448,7091.99% 303,448,7091.99% 303,448,7091.99% 303,448,7091.99%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED282,652,7741.85% (+0.04)276,117,0741.81% (-0.15)299,816,8741.96% (+0.11)282,104,6741.85% (+0.17)257,092,3741.68%
10นาย มิน เธียรวร200,000,0001.31% 200,000,0001.31% (-0.19)230,000,0001.50% (+0.17)204,000,0001.33% (+0.02)200,000,0001.31%
11บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด136,659,9520.89% 136,659,9520.89% 136,659,9520.89% 136,659,9520.89% 136,659,9520.89%
12กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล81,270,3000.53% (-0.07)91,264,0000.60% (+0.60)0 0 0
13กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 (-0.85)130,535,0000.85% (+0.85)0 (-1.31)200,619,7001.31%
14GIC PRIVATE LIMITED0 0 (-0.80)121,661,8180.80% (-0.17)147,587,3610.97% (+0.31)100,877,7610.66%
15UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED0 0 (-0.70)107,200,0000.70% (+0.70)0 (-0.79)121,250,0000.79%
16นาง วลัยพร สมภักดี0 0 0 (-0.54)82,089,9760.54% (+0.54)0
17กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 0 0 0 (-0.98)149,546,3000.98%
18กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/250 0 0 0 (-0.62)94,408,5000.62%
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)TTW -บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)SET9,800,770,000
2บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)CKP -บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET5,707,642,895
Total15,508,412,895
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง