ข้อมูลหุ้น BEC

บริษัท บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์, 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2204-3333, 0-2262-3333
โทรสาร 0-2204-1384
เว๊บไซต์ www.becworld.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน