คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BEC

บริษัท บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์, 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2204-3333, 0-2262-3333
โทรสาร 0-2204-1384
เว๊บไซต์ www.becworld.com
ราคาหุ้น 5.35
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,000,284,970
No. ShareHolder (BEC) วันที่ 29/03/19 วันที่ 28/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร230,232,80011.51% (+6.49)100,328,4005.02%
2น.ส. รัตนา มาลีนนท์179,672,4208.98% 179,672,4208.98%
3น.ส. อัมพร มาลีนนท์129,113,5006.46% 129,113,5006.46%
4น.ส. นิภา มาลีนนท์129,113,3006.46% 129,113,3006.46%
5NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC116,158,9005.81% (-0.04)117,018,5005.85%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด62,388,4673.12% (-0.04)63,250,1363.16%
7นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล58,787,5002.94% 58,787,5002.94%
8นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล58,787,5002.94% 58,787,5002.94%
9DBS BANK LTD40,000,0002.00% 40,030,0002.00%
10STATE STREET EUROPE LIMITED37,942,7631.90% (-0.42)46,356,8042.32%
11นาย ณัฐพล จุฬางกูร37,676,6001.88% (+0.23)32,976,6001.65%
12นาย ประชุม มาลีนนท์32,375,0001.62% (+0.22)28,075,0001.40%
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED29,339,4671.47% (-8.25)194,465,8939.72%
14นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร25,118,5001.26% (+1.26)0
15สำนักงานประกันสังคม24,668,6001.23% 24,668,6001.23%
16นาย ทศพล มาลีนนท์23,515,0001.18% 23,515,0001.18%
17น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์23,515,0001.18% 23,515,0001.18%
18นาย ณพธีร์ มาลีนนท์23,515,0001.18% 23,515,0001.18%
19น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์23,515,0001.18% 23,515,0001.18%
20น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์23,515,0001.18% 23,515,0001.18%
21น.ส. แคทลีน มาลีนนท์17,634,3800.88% 17,634,3800.88%
22นาย จิรวัฒน์ มาลีนนท์17,000,0000.85% 17,000,0000.85%
23น.ส. ปราลี มาลีนนท์17,000,0000.85% 17,000,0000.85%
24น.ส. นบชุลี มาลีนนท์17,000,0000.85% 17,000,0000.85%
25น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์16,460,5000.82% 16,460,5000.82%
26น.ส. แอน มาลีนนท์16,460,5000.82% 16,460,5000.82%
27EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT13,788,0000.69% (+0.69)0
28นาย ธัชณพงศ์ พิริยเลิศศักดิ์12,900,0000.65% (+0.65)0
29BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG12,414,8600.62% (-1.05)33,384,1001.67%
30NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT11,315,2000.57% (+0.04)10,637,3000.53%
31RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.10,126,8000.51% (+0.51)0
32CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED0 (-0.88)17,552,6000.88%
33THE BANK OF NEW YORK MELLON0 (-0.82)16,467,3290.82%
34บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 (-0.74)14,849,7000.74%
35กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 (-0.68)13,685,4000.68%
36CHASE NOMINEES LIMITED0 (-0.68)13,547,2950.68%
37กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 (-0.64)12,859,3000.64%
บีอีซี เวิลด์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)WAVE -บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET63,492,500
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง