คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BEC

บริษัท บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์, 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2204-3333, 0-2262-3333
โทรสาร 0-2204-1384
เว๊บไซต์ www.becworld.com
ราคาหุ้น 5.15
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,000,579,354
No. ShareHolder (BEC) วันที่ 07/07/20 วันที่ 27/03/20 วันที่ 29/03/19 วันที่ 28/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร284,882,50014.24% (+2.73)230,232,80011.51% 230,232,80011.51% (+6.49)100,328,4005.02%
2น.ส. รัตนา มาลีนนท์187,672,4209.38% (+0.40)179,672,4208.98% 179,672,4208.98% 179,672,4208.98%
3น.ส. อัมพร มาลีนนท์136,113,5006.81% (+0.35)129,113,5006.46% 129,113,5006.46% 129,113,5006.46%
4น.ส. นิภา มาลีนนท์136,113,3006.81% (+0.35)129,113,3006.46% 129,113,3006.46% 129,113,3006.46%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด112,011,7585.60% (+3.23)47,406,4312.37% (-0.75)62,388,4673.12% (-0.04)63,250,1363.16%
6NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC97,338,3004.87% (-0.80)113,317,2005.67% (-0.14)116,158,9005.81% (-0.04)117,018,5005.85%
7นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร70,660,9003.53% (+1.91)32,311,8001.62% (+0.36)25,118,5001.26% (+1.26)0
8นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล58,787,5002.94% 58,787,5002.94% 58,787,5002.94% 58,787,5002.94%
9นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล58,787,5002.94% 58,787,5002.94% 58,787,5002.94% 58,787,5002.94%
10บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)47,433,9002.37% (-2.58)99,000,0004.95% (+4.95)0 0
11นาย ประชุม มาลีนนท์40,000,0002.00% (+0.38)32,375,0001.62% 32,375,0001.62% (+0.22)28,075,0001.40%
12นาย ณัฐพล จุฬางกูร37,176,6001.86% (-0.01)37,336,6001.87% (-0.01)37,676,6001.88% (+0.23)32,976,6001.65%
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED30,522,6671.53% (+0.18)27,097,2671.35% (-0.12)29,339,4671.47% (-8.25)194,465,8939.72%
14สำนักงานประกันสังคม24,168,6001.21% (-0.02)24,668,6001.23% 24,668,6001.23% 24,668,6001.23%
15นาย ทศพล มาลีนนท์23,515,0001.18% 23,515,0001.18% 23,515,0001.18% 23,515,0001.18%
16น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์23,515,0001.18% 23,515,0001.18% 23,515,0001.18% 23,515,0001.18%
17นาย ณพธีร์ มาลีนนท์23,515,0001.18% 23,515,0001.18% 23,515,0001.18% 23,515,0001.18%
18น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์23,515,0001.18% 23,515,0001.18% 23,515,0001.18% 23,515,0001.18%
19น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์23,515,0001.18% 23,515,0001.18% 23,515,0001.18% 23,515,0001.18%
20น.ส. แคทลีน มาลีนนท์17,634,3800.88% 17,634,3800.88% 17,634,3800.88% 17,634,3800.88%
21น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์16,460,5000.82% 16,460,5000.82% 16,460,5000.82% 16,460,5000.82%
22น.ส. แอน มาลีนนท์16,460,5000.82% 16,460,5000.82% 16,460,5000.82% 16,460,5000.82%
23นาย สุชาติ จริยกชกร14,333,0000.72% (-0.05)15,333,0000.77% (+0.77)0 0
24STATE STREET EUROPE LIMITED11,098,7510.55% (-0.67)24,471,4311.22% (-0.68)37,942,7631.90% (-0.42)46,356,8042.32%
25EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT11,083,2000.55% (-0.19)14,817,1000.74% (+0.05)13,788,0000.69% (+0.69)0
26N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110,702,8260.54% (+0.54)0 0 0
27BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG10,606,3000.53% (-0.19)14,406,3000.72% (+0.10)12,414,8600.62% (-1.05)33,384,1001.67%
28NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT10,368,1000.52% (+0.02)10,000,3000.50% (-0.07)11,315,2000.57% (+0.04)10,637,3000.53%
29นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ10,200,0000.51% 10,200,0000.51% (+0.51)0 0
30DBS BANK LTD0 (-2.00)40,000,0002.00% 40,000,0002.00% 40,030,0002.00%
31น.ส. ปราลี มาลีนนท์0 (-0.85)17,000,0000.85% 17,000,0000.85% 17,000,0000.85%
32น.ส. นบชุลี มาลีนนท์0 (-0.85)17,000,0000.85% 17,000,0000.85% 17,000,0000.85%
33นาย จิรวัฒน์ มาลีนนท์0 (-0.84)16,700,0000.84% (-0.01)17,000,0000.85% 17,000,0000.85%
34นาย สมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร0 (-0.52)10,449,4000.52% (+0.52)0 0
35นาย ธัชณพงศ์ พิริยเลิศศักดิ์0 0 (-0.65)12,900,0000.65% (+0.65)0
36RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.0 0 (-0.51)10,126,8000.51% (+0.51)0
37CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED0 0 0 (-0.88)17,552,6000.88%
38THE BANK OF NEW YORK MELLON0 0 0 (-0.82)16,467,3290.82%
39บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.74)14,849,7000.74%
40กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 0 0 (-0.68)13,685,4000.68%
41CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0 (-0.68)13,547,2950.68%
42กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 0 0 (-0.64)12,859,3000.64%
บีอีซี เวิลด์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)WAVE -บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET43,687,500
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง